"Vydavatelům muselo být známo, že zobrazení Aláha či Mohameda je v islámském světě zakázáno. Ale oni v tom pokračovali, protože jsou pravicoví radikálové a nepřátelé všeho cizího."

Násilnými reakcemi není 78letý autor překvapen. "Je to fundamentalistická odpověd na fundamentalistickou akci Západu, počínaje invazí Iráku, která neodpovídala mezinárodnímu právu." Západu předhazuje Grass přílišnou sebestřednost a aroganci, které se projevují zdůrazňovním otázky svobody tisku a názorů.

"Odkud bere Západ aroganci určovat, co se musí udělat a co ne?" ptá se. Budoucnost podle něj bude výbušná, protože Západ nebere arabské země jako sobě rovné partnery.