Jak jste se dostal na dirigentskou dráhu?

Když jsem pobýval jako sedmnáctiletý mladík se svým otcem, gramofonovým producentem, na hudebních a divadelních slavnostech, začínal jsem uvažovat o svých životních perspektivách. Zásadní zlom pak nastal, když jsem se ocitl v blízkosti legendárního dirigenta Herberta von Karajana Mohl jsem sledovat jeho uměleckou práci při orchestrálních zkouškách ve Vídni a v Berlíně, přijal mne dokonce jako žáka do svých odborných kursů. Poznal jsem jeho fascinující osobnost a metody koncertního a operního studia. Bylo to úžasné! Protože pocházím z hudebnické rodiny - matka byla operní pěvkyní, začal jsem koketovat s hudební sférou. Karajanův vliv mne přímo fascinoval. Pak jsem získával zkušenosti v americkém Tanglewoodu. 

Do loňského roku jste působil zdárně coby šéf Janáčkovy filharmonie Ostrava. Jaké dojmy a poznatky zanechala tato léta ve vaší umělecké činnosti?

Setkal jsem se v Ostravě se zajímavými umělci a novým repertoárem, který mne nesmírně zaujal. Třikrát jsme například hostovali na Pražském jaru s osobitým repertoárem. Ani pro mne nebylo v začátcích jednoduché nalézt pravý vztah k české hudbě - zvláště k Janáčkovi a Bohuslavu Martinů. Amerika mi krátce předtím ukázala cestu k Dvořákově tvorbě. Janáček a Martinů vycházeli v tvůrčí práci z lidové hudby, která mi byla předtím vzdálena. Do struktury Janáčkových skladeb jsem se naučil proniknout. Zaujaly mne především dvě skladby: Taras Bulba a Balada blanická.

Kam vedly vaše další umělecké cesty?

Při symfonické činnosti jsem nezanedbával operní tvorbu. Ve svých 28 letech jsem řídil 17 operních inscenací světového repertoáru, mezi nimi např. Janáčkovu Káťu Kabanovou a Straussova Růžového kavalíra. 

Přijal jste nové místo šéfdirigenta jako hudební ředitel opery v Luzernu a šéfdirigent tamního Městského symfonického orchestru. Mimoto budete vedoucím dirigentem u New Japan Philharmonic Orchestra...

S velkou důvěrou hledím na svou průkopnickou činnost v Luzernu. Toto festivalové místo převzalo v poslední době otěže výsostného interpretačního umění. Ve velkoryse přebudovaném koncertním areálu na Vierwaldstättském jezeru vyrostlo hudební centrum nejvyšších uměleckých parametrů. Vládne skvělými koncertními sály, ustavuje letos pod Abbadovým vedením nový festivalový orchestr, vedle něhož bude účinkovat moje těleso.