V den výročí založení NG mohou zájemci přijít zadarmo do všech stálých expozic mezi 10:00 a 18:00. Výjimkou je klášter sv. Jiří na Pražském hradě, kde se zavírá již v 17:00. Stálé expozice NG se kromě Jiřského kláštera a zbraslavského zámku nacházejí ve Veletržním paláci, paláci Kinských, Šternberském paláci, Anežském klášteře a Domě U Černé Matky boží.

Bez placení vstupného mohou lidé také po celý únor navštěvovat ve všedních dnech kromě pondělí stálou expozici asijského umění na zámku Zbraslav, o víkendech se vstupné platí.

Svatý Valentýn s NG

NG oslaví i svátek sv. Valentýna. V úterý 14. února bude mít žena v doprovodu muže vstup zdarma. Připravené jsou i doprovodné programy. Prvním z nich je komentovaná prohlídka v klášteře sv. Anežky 11. února. Začíná v 10:30 a jmenuje se K poctě sv. Valentýna aneb pozemské slasti v dílech středověkých mistrů.

Přímo na 14. února je ve Šternberském paláci připravena na 16:00 přednáška Rembrandt a ženy, ve Veletržním paláci začíná v 16:30 komentovaná prohlídka s důrazem na erotické motivy v českém umění 19. století a ve Valdštejnské jízdárně se od 17:00 uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Františka Ženíška s důrazem na obraz Oldřich a Božena.

Historie NG

Národní galerie považuje za svůj vznik rok 1796. Tehdy se počátkem roku několik představitelů patrioticky zaměřené české šlechty společně s několika vzdělanci z řad měšťanstva rozhodlo "pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti". Ustanovili Společnost vlasteneckých přátel umění, která pak založila Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu.

V roce 1902 k ní přibyla Moderní galerie Království českého jako soukromý fond císaře Františka Josefa I. V roce 1918 se obrazárna proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu.

Vedení Obrazárny se roku 1919 ujal Vincenc Kramář, který ji proměnil v moderní odborně spravovanou galerii. V roce 1942 přešly pod správu Národní galerie (oficiálně Českomoravské zemské) fondy zrušené Moderní galerie. Zákon o NG z roku 1949 pak tento stav právně posvětil.