Posláním jeho života je vedle kritiky Richarda zároveň rozkrytí důvodů rozmachu antisemitismu v 19. a 20. století v Německu. Antisemitismu, který přivedl k moci Hitlera a způsobil holocaust a který také prosazoval slavný operní skladatel. Gottfried Wagner chce usmířit děti obětí a děti viníků, ale stále zdůrazňuje, že se nesmí zapomenout.

Ke zděšení své rodiny se již na univerzitě zabýval dílem Kurta Weilla a Bertolta Brechta. Německou kulturu pro něj charakterizují tři města - Výmar, Bayreuth a Buchenwald. Fascinuje ho kontrast kultury, která je charakterizuje, a stejné protiklady vidí i tvorbě Richarda Wagnera. Jako hlavní nosné motivy uvádí antisemitismus, nacionalismus a antifeminismus. Monumentalita dávných německých dějin, požadavek čistoty krve a ženské hrdinky jako oběti jsou výsledkem těchto postulátů.

Spojení s osudem Hitlera

Dědic wagnerovské legendy požaduje kritický přístup v jejím hodnocení a při umělecké interpretaci oproštění od jakékoli politické deformace. Trápí ho míra odpovědnosti umělce za dílo a zejména za jeho působení v důsledku interpretace. Přitom si je vědom, že nelze oddělit Richarda Wagnera jako umělce od politika, jestliže se veřejně politicky angažoval.

Spojení s osudem Adolfa Hitlera je tu totiž příliš těsné. Hitler od svých devíti let zbožňoval Wagnerovy opery, v roce 1923 navštívil Bayreuth, seznámil se s Wagnerovou rodinou, vzájemné kontakty a obdiv trvaly dlouho. Po mnichovském puči v listopadu 1923 byl Hitler uvězněn a jen díky podpoře Winifred, babičky Gottfrieda, mohl ve vězení napsat Mein Kampf.

Prolínání umění a politiky nekončí

Gottfried v Brně upozornil, že vzájemné prolínání umění a politiky pokračuje i dnes. Bayreuthské hudební slavnosti pokračují podle něj ve stejném duchu a jejich archívy, jak tvrdí, ještě zakrývají mnohé, co není z obchodního hlediska žádoucí prozradit. Večer pořádala Židovská obec Brno, která Wagnerova pravnuka pozvala v rámci jeho vystoupení v Praze a ve Vídni, a Spolek přátel Domu umění města Brna. Organizátoři podcenili zájem Brňanů, ještě před zahájením se musel najít větší sál.