Cenu Litera za přínos české literatuře, jednu z prestižních ocenění druhého ročníku této soutěže, převzal v sobotu na slavnostním večeru v Městské knihovně v Praze nakladatel a editor Václav Kadlec, zakladatel nejprve samizdatového a později jednoho z prvních soukromých nakladatelství Pražská imaginace. Porotci ocenili jeho přípravu kritického vydání Sebraných spisů Bohumila Hrabala, které kompletně vydal v devadesátých letech. Večer, který budou moderovat Jolana Voldánová a Jan Kraus, shlédnou diváci v neděli 11. května ve 20 hodin na ČT2.

Literu za dětskou knihu, udělovanou poprvé, má ode dneška Martina Skala. Knížka Strado a Varius je "lapálií pařížského houslisty" a malých oživlých houslí, na které hraje. Jako objev roku vyšla ze soutěže 12 titulů Petra Hůlová s knihou Paměť mojí babičce.

Za nakladatelský čin převzala Literu společnost Argo, a to za edice Historické myšlení a Každodenní život. Obě přibližují moderní metody českého i světového historického bádání. V kategorii prózy ocenili porotci Emila Hakla za knihu O rodičích a dětech - zpola vážný, zpola ironický dialog otce se synem o banalitách i o věcech niterných.

V poezii byly nejlepší básně Víta Slívy Bubnování na sudy; jsou podle vyhlašovatelů cen kultivovanou lyrikou s prvky sebeironie, s mistrnou prací se slovem a s vybojovanou pokorou. Cenu Litera za překladovou knihu má Anna Kareninová a nakladatelství Atlantis za titul Klaun's Band, jejímž autorem je Louis-Ferdinand Céline.

Přibyla cena za dětskou knihu

Druhý ročník cen Magnesia Litera pokračuje v úsilí propagovat kvalitní knihy, které vyšly v uplynulém roce v ČR. Ve statutu byla učiněna jediná změna, po které ostatně již loni mnozí volali - přibyla kategorie Litera za dětskou knihu. Stejně jako většinu ostatních kategorií, i tuto má "pod kontrolou" sdružení, které se tématem zabývá již dlouho let - konkrétně Česká sekce IBBY (International Board on Books for Young People, založená 1953 v Curychu).

Mezi více než 180 tituly 55 nakladatelů zaujaly především dvě nominace dvou autorů, Martiny Skaly za knížku Strado a Varius v kategoriích dětská kniha a objev roku a Jaroslava Rudiše, redaktora Práva, za "rockové příběhy z berlínského metra" Nebe pod Berlínem za prózu a objev roku. Na objev roku je navržena také Petra Hůlová za román z Mongolska Paměť mojí babičce.

Mimořádnou pozornost vzbudili například prozaik Emil Hakl s knihou O rodičích a dětech, Karel Švestka za Pohled z mostu, Václav Cílek s portrétem krajiny s názvem Krajiny vnitřní a vnější nebo Markéta Hejkalová s překladem prózy Miky Waltariho Šťastná hvězda. V kategorii poezie to byly Viola Fischerová za sbírku Matečná samota, Petr Hruška za knihu Vždycky se ty dveře zavíraly a Vít Slíva za Bubnování na sudy.

S hlavní cenou Kniha roku, o níž rozhodovali porotci bez ohledu na kategorie, je spojena prémie ve výši 200 tisíc Kč.