"Zlatá Praha je dnes jedním z největších festivalů svého druhu a podle mého názoru také jedním z nejprestižnějších," říká britská filmařka a předsedkyně velké mezinárodní poroty Avril Mac Rory.

Setkání s Majou Pliseckou

Festival zahájí večer Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK s dirigentem Liborem Peškem a hned následující večer se dostaví do Obecního domu nejprestižnější host festivalu - legendární ruská primabalerina Maja Plisecká. "Osobně navštíví galaprojekci francouzského dokumentárního filmu Maja Plisecká Assoluta. Projekce je přístupná veřejnosti a je pro české publikum mimořádnou příležitostí osobně se s touto umělkyní setkat," zdůrazňuje ředitel festivalu Tomáš Šimerda.

Filmy od 67 přihlašovatelů budou soutěžit v tradičních čtyřech kategoriích. Mezi 27 tituly vytvořenými přímo pro televizi vyniká podle editorky Evy Petráškové švýcarský taneční film Jeviště a snímek BBC Amal a noční návštěvníci, první opera zkomponovaná v roce 1951 přímo pro televizi. Současnou verzi výpravné pohádky o Třech králích pořídili britští tvůrci ve Španělsku pod vedením americké režisérky Francesky Zambello.

"Mezi 17 televizními adaptacemi mě patrně nejvíce zaujal francouzský snímek Zvěstování, choreografie pro dvě tanečnice, Marii a Archanděla Gabriela," podotýká Petrášková. Dva dny před festivalem je jedinou osobou festivalového týmu, kdo viděl všechny soutěžní pořady.

Pozoruhodné taneční dokumenty

Tradičně nejpočetněji obsazená je kategorie dokumentárních filmů, mezi dvaapadesáti snímky by měly být nejpozoruhodnější ty věnované tanci. Anglický Stroj, který tančí je unikátním projektem bývalé primabaleriny Deborah Bull, která za pomoci lékařů dokládá, jak se lidské tělo přizpůsobuje požadavkům na profesionálního tanečníka.

Francouzský Ribatz-Ribatz anebo Zrnko času zaznamenal pokus o znovuzrození dávné, nikde nezapsané ani natočené choreografie již zemřelého autora. Ze setkání bývalých protagonistů a jejich rozpomínání nakonec vzejde nová podoba představení, kterou mohou předat svým žákům.

Naopak nejméně zastoupení živé záznamy nabízejí tentokrát většinou inscenace operních děl, která nebývají v českých divadlech k vidění, ať už je to Rimského-Korsakova Zlatý kohoutek z pařížského divadla, které zaznamenala rakouská televize, nebo Donizzetiho Lucretia Borgia z La Scally.