"Chtěli bychom vydávat dál, ale nemáme peníze," řekl Tomáš Právu. "Rádi bychom je získali prodejem už vydaných deseti svazků sedmnáctidílného projektu, ale potřebovali bychom pomoc sponzorů. Takže letos žádný svazek nevyjde, ale edičně připravíme dva, které by měly vyjít v roce 2007. Svazek 4 Zpíváno do rotačky, Seifertovy novinové příspěvky z let 1934 až 1938, a potom svazek 13, Publicistika II, což jsou jeho články v letech 1932 až 1939," dodal.

Tomáš začal ve svém nakladatelství Akropolis vydávat kritické vydání Seifertova díla v roce 2001. Vedoucí projektu je literární historik Jiří Brabec, podílí se na něm pět lidí včetně nakladatelova syna Filipa Tomáše.

O první díly měli čtenáři zájem. Před měsícem vydal Tomáš desátou knihu, ale mínus činí 700 tisíc korun. Ztráty rostou, prodej jednotlivých svazků klesá. Prvních dílů se prodalo kolem 800 kusů. Prodejnost se ustálila na 600 kusech, loni klesla pod 300. Příspěvky sponzorů prý pokryjí necelou třetinu nákladů. Vydání jednoho svazku stojí 120 až 500 tisíc korun. Příspěvek ministerstva kultury činí přibližně 20 tisíc.

"Kritické vydání díla je vždy méně populární a prodejné než výbor z díla typu best of..., to je známá věc. V letech 1956 až 1970 vyšlo v Československém spisovateli sedmisvazkové dílo, poznamenané však dobovými představami o služebné úloze literatury. Také nezachycuje básníkovu tvorbu z posledních sedmnácti let života, literárně značně plodných," řekl Tomáš.

Lidé si podle něj koupí pár prvních svazků a mají pocit, že pro své vzdělání už udělali dost. Tomáš nabízel i předplatné na celé dílo. Z celé ČR se přihlásili čtyři zájemci. Dluh, který má k Seifertovi podle nakladatele česká společnost, se zatím splatit nedaří. Jiří Tomáš se ale nevzdává a věří, že se mu po přestávce podaří celý projekt dokončit.