Dominantou výstavy je olejomalba Antonína Procházky z roku 1915 Podnos. Obraz na lepence o rozměrech 60x50 cm již nese rysy těch malířských děl, v nichž se autor nalezl jako moderní malíř, schopný závažným osobním přínosem obohatit kubistickou poetiku. Pochází ze sbírky brněnského sběratele Františka Dvořáčka a v samostatné aukci bude dražen za vyvolávací cenu 1,5 miliónu korun.

Důstojným reprezentantem avantgardy 20.století je na výstavě olejomalba na plátně 81 x 65 cm,kterou nazval její autor František Foltýn Kompozice. Tento obraz z roku 1929 patří k malířským skladbám, jimiž se Foltýn zařadil za svého pobytu v Paříži v letech 1924 až 1934 do popředí druhé vlny evropského abstraktního umění a zaujal místo jako zakládající člen dvou avantgardních skupin - Cercle et Carré a Abstraction-Création. Vyvolávací cena obrazu je 980 000 Kč.

Mimořádnou galerijní prací autora z období symbolismu je olejomalba Beneše Knüpfera z druhé poloviny 19.století Cesta řekou Styx (vyvolávací cena 580 000 korun). K zajímavým se řadí rovněž kvaš Vodník Josefa Lady (390 000 Kč) a olejomalba Otakara Kubína (Coubine) Dvě sestry (380 000 Kč).

Jan Zrzavý je na výstavě zastoupen kresbou pastelem Bárka na pobřeží, originální kolorovanou litografií Bárky, barevnou litografií Benátské náměstí a kresbou tužkou Hlava, Václav Špála olejomalbami Malá EvaLetní kytice ve džbánu a malbou tuší Sedící akt.