Inkriminovaná recenze Jak Milan Knížák páchal atentát na kulturu

Z dopisu Milana Knížáka

"Stále mě, vy, novináři, utvrzujete v tom, že jste nevzdělaní, možná, že ani neumíte číst a především máte nesmírně krátkou paměť. Pokud jste tak mladí a tedy si nemůžete pamatovat, tak je vaši první povinností studovat a ne prezentovat svoji nevědomost v médiích.

Nahrávky Aktualu nejsou skutečnými nahrávkami, na to neměl Aktual nikdy šanci. Polovinu stočil jeden z diváků přes mikrofon na svůj historický magnetofon, druhou část natočila kapela v prádelně činžovního domu rovněž přes jediný špatný mikrofon na magnetofon Sonet Duo. To, že nahrávky Aktualu nejsou skutečnými nahrávkami, že je na nich skoro všechno špatně a že pouze evokují atmosféru, je víc než jasné. A s tím také bylo CD vydáno.

Vyčítat Aktualu, že housle neladí, je víc než směšné, poněvadž ony ladit neměly, takový byl náš záměr. Dokonce jsme často své nástroje rozlaďovali, aby skladby zněly falešně. Co se týká anglických textů, Aktual byl jediná kapela, snad mimo oficiálních pop-skupin vystupujících v TV, která od začátku hrála česky. Anglické texty vznikly za mého pobytu v Americe 1968-1970 a jsou v dobré američtině, tzn. adekvátní obsahu.

To, že jakýsi Vladimír Hulec nevidí v textech jasný příklon k humanitě, protest proti totalitnímu režimu a úctu k lidským citům, znamená, že je totálně nevzdělaný a necitlivý. Vulgarizmy jsou v písních používány záměrně, aby došlo k setkání určité jemnosti obsahu a tvrdosti výrazu.

Vulgarizmy se v umění objevují již velmi dlouho. Pravověrný dadaista cítil jako povinnost mluvit sprostě, aby tak pobuřoval tehdejší měšťáky. Já jsem to nebral tak programově, ale zdá se, že novinářské měšťáky pobuřuji i teď. Jsem rád, že mé písně mají smysl na záchodcích a ulicích, ale ujišťuji Vás, že pro inteligentní jedince mají smysl i jinde."