Tisk datovaný rokem 1454 vyrobil Gutenberg v dílně ve své rodné Mohuči, na světě se do dnešních dnů dochovalo pouze pár desítek podobných exemplářů, které jsou uloženy ve sbírkách v Dánsku, Francii, Německu, Nizozemí, Spojených státech, Švýcarsku, Vatikánu a Velké Británii.

Odpustková listina byla nedávno objevena v depozitáři knihovny františkánského kláštera v Chebu, kterou nyní spravuje Biskupství plzeňské. Jednolistový tisk zde byl použitý jako makulatura k podlepení vnitřní strany desek jedné z knih, tzv. přídeští.

Knihovně za přátelskou cenu

Gutenbergovu odpustkovou listinu zakoupila Národní knihovna za 250 000 korun, což není tak mnoho, protože ceny těchto tisků se v zahraničí pohybují v úplně jiných relacích.

"Jednolistový tisk, který se před krátkou dobou podařilo objevit - rozstřižený na dvě poloviny a užitý jako makulatura k výlepům přídeští - ve fondu knihovny chebských františkánů, patří ke skupině vůbec nejstarších tisků na světě, spojených s osobou vynálezce knihtisku Johanna Gutenberga," uvedl Kamil Boldan z Národní knihovny.

"Gutenbergovy tisky jsou nepochybně symbolem nové technologie šíření informací i celé mediální proměny společnosti, a proto - objeví-li se vůbec na trhu - jsou prodávány za ohromné sumy: exemplář Gutenbergovy Bible byl naposledy vydražen v roce 1987 u Christie's za 5,4 miliónu amerických dolarů. Cena jednotlivých listů z této Bible se dnes pohybuje v rozmezí 30 000-40 000 dolarů," dodává Boldan.

Generální ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek také upozornil, že jde o cenu "přátelskou" a Národní knihovna za ni vděčí vstřícnému postoji biskupství.

Gutenberg vyráběl odpustky ve velkém

Prodej odpustků ve prospěch obrany kyperského království proti Turkům povolil papež Miluláš V. Odpustkové listiny, které sloužily jako kvitance milodaru i jako potvrzení, že v budoucnu může jejich majitel dvakrát požádat kněze o udělení rozhřešení, byly po tisících opisovány.

V době zvýšené poptávky po odpustcích dal Gutenberg k dispozici svůj vynález a vyráběl ve velkých nákladech formuláře odpustkových listin, kam zbývalo na vynechaná místa doplnit již jen jméno dárce, datum a místo vystavení. Po smrti původního příjemce se sice tyto listiny stávaly bezcennými, ale protože byly tištěny na kvalitní pergamen, používaly se k dalšímu zpracování - například jako makulatura v knihvazačských dílnách.