Výherkyní 1. ceny se stala:

paní Miroslava Töpferová, Brno

Výherkyní 2. ceny se stala:

paní Helena Hejná, Praha

Výherkyní 3. ceny se stala:

paní Martina Bancířová, Vratimov

Výhercem první ceny se stal ten, který nejrychleji a správně zodpověděl na vědomostní otázku a nejblíže se přiblížil svým číselným odhadem správné odpovědi na tipovací otázku. V případě shody byl směrodatný čas, kdy byl e-mail přijat. Další ceny získali ti, kteří se umístili na druhém a třetím místě dle kritérií, která se týkali prvního výherce.  

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

1. Odpovídat na otázky můžete v pondělí 19. 12. do 20 hodin.

2. Ceny: 2 x digitální fotoaparát Olympus, kniha, PC hra a 2x tričko

  • 1. výherce: 1 x fotoaparát Olympus /mju:/ Digital 600 6.0 megapixel, barva stříbrná a PC hra
  • 2. výherce: 1 x fotoaparát Olympus /mju:/ Digital 600 6.0 megapixel, barva stříbrná a tričko
  • 3. výherce: kniha King Kong a tričko

3. Jak odpovídat: Do pole subject (podmět) jste měli vepsat písmeno vědomostní otázky a do těla zprávy jste měli napsat váš číselný odhad. Odpověď jste zasílali na e-mail soutez@novinky.cz   a připojili vaše jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo.

5. Výhercem jedné ze tří cen, se stali ti, kteří nejrychleji a správně zodpověděli na vědomostní otázku a nejblíže se přiblížili svým číselným odhadem správné odpovědi na tipovací otázku. Viz výše.

6. Soutěžící mohli na otázky odpovídat pouze jednou.

8. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vymáhat právní cestou.

9. Účastníkem soutěže se stal každý, kdo akceptoval pravidla soutěže a odpověděl na soutěžní otázky. Soutěžící jsou v systému identifikováni emailem, ze kterého odesílali odpovědi na soutěžní otázku.

10. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky nebo osoby s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, a to při splnění výše uvedených podmínek.

11. Výherci si ceny vyzvedávají v redakci serveru Novinky.cz na adrese: Slezská 13, Praha 2. Mimopražským budou zaslány poštou.

12. Organizátorem soutěže je Borgis, a.s., Slezská 13, Praha ve spolupráci se společností Bontonfilm.

9. Až do odvolání organizátora vyjadřují soutěžící účastí v soutěži souhlas se zařazením do databáze organizátora soutěže, tj. Borgis, která může být použita pro marketingové účely organizátora. Zejména má organizátor právo uvést jméno, příjmení a obec výherců soutěže na internetových stránkách www.novinky.cz.

10. Ze soutěže jsou předem vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby spjaté s organizátorem. V případě potřeby si organizátor soutěže vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu hry. Organizátor má právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla nebo soutěž zrušit.