Spekulace nebo dokonce rozhodnutí o natáčení mimo Británii jsou jedním ze způsobů boje filmových společností s britským berním úřadem, od kterého požadují různé úlevy. Ministerstvo financí po několika letech benevolentního přístupu od příštího finančního roku, který začíná v dubnu, poněkud zpřísnilo režim a zejména americká studia dávají najevo značné roztrpčení z možného snížení zisků.

Studia požadují, aby veřejné dotace měly hodnotu nejméně 14 procent rozpočtu filmu a upozorňují na to, že jinde to je až pětina. Britské ministerstvo financí v roce 2003 také zasáhlo proti některým metodám obcházení daní, které se do té doby podle listu Financial Times v odvětví používaly.

Potter je zlatý důl

Na druhou stranu však filmové společnosti na Potterovi vydělávají fantastické peníze. Čtvrtý film o čarodějnickém učni dosáhl tržeb 408 miliónů dolarů za deset dní od premiéry. Jen v USA film vydělal přes 200 miliónů.

Mimo USA byl Harry Potter po dvou víkendech nejúspěšnější v Británii s tržbami 51,3 miliónu dolarů a Německu (35,5 miliónu). Nově byl uveden v Japonsku, kde utržil 14,3 miliónu dolarů. V České republice přijde nová "potterovka" do kin ve čtvrtek 1. prosince.