Láska redukovaná na milostnou hru a žena na předmět sexuální touhy se mu stala motivem, jehož možnosti zkoumá se zkušeností psychoanalytika. Ve hře Das weite Land z roku 1911 překládané jako Neznámá pevnina či Duše - krajina širá podrobil analýze společnost, do jejíhož středu postavil podnikatele Bedřicha Hofreitera. O něm jedna z postav říká, že si "bere z člověka jenom to, co potřebuje" a jehož žena ho nazývá "odporným, ješitným gaunerem". Má pletky se ženami a pokládá to za přirozené.

Jeho filozoficko-sociologická teorie manželství ale ztroskotá na tom, že si i jeho žena našla milence - toho v souboji chladnokrevně zavraždí. Hofreiter je vzorem úspěšného muže - jeho obchod se žárovkami (pod goethovským sloganem Více světla!) vzkvétá, je lvem salónů, hraje skvěle tenis a zlézá alpské stěny.

Svého syna poslal do anglické koleje, aby ho uchránil vlivu domácích škol, "kde se učí všechna ta sentimentalita a brutalita." A o ni právě ve hře jde - o temnou brutalitu vztahů, tvrdé měření sil probíhající za zvuku sentimentálních valčíků, lehkých úderů tenisových míčků a nenuceně plynoucí konverzace.

Inscenace režiséra Ivana Rajmonta, který do rozsáhlé Schnitzlerovy fresky obsadil takřka celý soubor, podtrhuje fakt, že pouze tuto jedinou ze všech svých her označil autor jako "tragikomedii". Zkoumání manželských vztahů pod úhlem přepjaté věrnosti i tragicky prožívané nevěry posunul časový odstup od vzniku hry k zbystřenému grotesknímu vnímání, tak, jak si je možná už sám Schnitzler představoval.

Dnes cynické glosy nešokují

Hofreiterovy cynické glosy dnes nikoho nešokují, ale vyvolávají v publiku smích. David Prachař střídá Hofreiterovy sebevzhlíživé polohy s lehce ironickým shozením a divák chápe jeho společenskou úspěšnost, ale zároveň tuší i běsy, jimiž Hofreiter svá dobrodružství vykupuje. O to víc, že po jeho boku stojí sice věrný, ale zoufale šedý doktor Mauer (Igor Bareš) a chladná, společenskou úroveň střežící manželka Genie (Sabina Králová).

Z galerie postav Rajmontovy inscenace vystupuje dále herecky úsporný a přesný bankéř Natter (Jan Novotný), neodolatelně nesnesitelný organizátor společenských zábav Pavel Kreindl (Vladislav Beneš) či zarputilý provokatér Gustík (Filip Rajmont).

Tříhodinová společenská tragigroteska, jejíž dramata jakoby se odehrávala pod kůrou rozpraskaného "alpského" ledovce, nebude asi menu pro každého. Schnitzlerovští gurmáni si ji ale nejspíš v Národním divadle docela užijí.

Arthur Schnitzler: Duše - krajina širá

Překlad Josef Balvín, režie Ivan Rajmont, úprava a dramaturgie Daria Ullrichová, scéna Jozef Ciller, kostýmy Peter Čanecký, hudba Petr Kofroň. Premiéra ve Stavovském divadle 17. a 18. 11. 2005