"Na historické okolnosti vzniku Československa si v Rakousku dnes už málokdo vzpomene. Síla vůle provázející ustanovení samostatného státu a výjimečná výtvarná úroveň Preissigových plakátů nás vedly k rozhodnutí uspořádat tuto expozici," řekl ředitel vídeňského Českého centra Marcel Sauer.

Preissig se narodil v roce 1873, studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze a poté odešel do Paříže, kde pět let spolupracoval s Muchou. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých uměleckých grafiků Hollar.

Působil rovněž ve Spojených státech, zpočátku jako reklamní malíř v New Yorku. Později začal vyučovat na Columbijské universitě a v roce 1916 se stal ředitelem školy grafického umění v Bostonu.

Výstava v rakouské metropoli je zaměřena výhradně na práce, jimiž Preissig po boku pozdějšího prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka podporoval vznik svobodného samostatného státu. Za nacismu byl odvlečen a v roce 1944 zemřel v koncentračním táboře v Dachau.