Ovšem na literárním poli si rozhodně nezíská takovou popularitu, jakou mu přinesly temné a kruté, těžce se valící nahrávky Swans, i když náladu mají jeho povídky podobnou. Ukazují, jak je člověk brutální a krutý, jak snadno se dá setřít nánosy civilizace, jak vzrušující může být překročení jakéhokoli tabu. Nebojí se odhalit vazby mezi sexem a agresivitou.

Bohužel řada povídek působí jen jako záznam laboratorního pozorování nejrůznějších nechutností, jimž chybí život. Gira je sice mistrem popisu, ve kterém se však mnohdy utápí. Občas se mu daří skvěle vystihnout náladu, avšak to je všechno.

Většině textů chybí příběh nebo pointa, takže splývají v kalný, líně se valící proud nechutností, z něhož vyčnívá jen Oběť, neuvěřitelně sevřený několikařádkový Hrob a zejména Zpěv němého skřeta. Ten ukazuje, že přílišná brutalita podobně jako tvrdý sex nevadí, pokud ovšem je prostředkem a ne cílem, abychom neskončili u pornografie. Naneštěstí však Gira používal spíše brutalitu, aby šokoval americké maloměšťáky. To je ovšem na literaturu málo.

Michael Gira: Konzument přeložila Martina Sanollová, Maťa, 210 stran