Do letošního finále soutěže se dostali ještě Zbyněk Baladrán, Josef Bolf, Jakub Hošek, Alena Kotzmannová a Jan Šerých. Laureát Chalupeckého ceny získává šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku, 100 000 korun na realizaci výstavy, projektu nebo katalogu a šek na 50 000 korun od sponzora.

Práce Šedé mají silný sociologický aspekt. Porota ji do finále nominovala za "nasazení při provádění konceptuálních myšlenek ve spolupráci s venkovskými obyvateli, které pro své umění nezneužívá, ale naopak v nich posiluje pocit soudržnosti". Předsedkyně poroty Milena Kalinovská při udílení ceny zdůraznila velmi lokální charakter projektu, který však je mezinárodně srozumitelný. Práce se také podle poroty vyznačuje velkým respektem a pochopením základních lidských hodnot.

Šedá do svých projektů zapojuje stovky lidí. Nejznámější je její projekt, pro který přesvědčila tři stovky obyvatel jihomoravské vsi Ponětovice. Vesničané se pak jednu sobotu po celý den zabývali stejnými činnostmi. Režim dne sestavila Šedá podle dotazníků, které dříve Ponětovičtí vyplnili. Vyšlo totiž najevo, že všichni dělají o sobotách téměř to samé.

Projekt inspirován babičkou

Na výstavě finalistů prezentuje práci nazvanou Je to jedno věnovanou výzkumu života své babičky. Pětasedmdesátiletou rezignovanou ženu přiměla vzpomínat na její život. Práci, která jí vyplňovala velkou část života, zaznamenala pomocí kreseb, které Šedá spolu s dlouhým rozhovorem s babičkou zveřejnila v galerii.

Šedá absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Vladimíra Kokolii. Za své práce získala již několik ocenění, mimo jiné vývojový grant sdružení Tranzit či letos poprvé udílenou Esselovu cenu. Práce vítěze i dalších pěti finalistů mohou zájemci vidět na výstavě Finále 2005, která v Městské knihovně potrvá do 15. ledna.