V Praze jsou vystaveny plakáty 25 nejznámějších špičkových českých a slovenských tvůrců všech generací pracujících v oblasti plakátu posledních deset let. Každý autor je ve své výstavní kolekci, která je vždy koncipována jako celek, zastoupen nejméně dvěma, nejvíce však šesti plakáty. Sto třicet plakátů širokého tématického spektra - od politických, sociálních a ekologických přes reklamní až ke kulturním, reaguje na události ve společnosti, která se rozhodla jít novou cestou.

Rozdělení dle autorů, témat i pojetí

Výstava je rozdělena nejen podle autorů a témat, ale i podle rozličného výtvarného pojetí. Jsou zde plakáty čistě písmové - typografické (J. Solpera, V. Rostoka, P. Biľak, K. Aubrecht)), plakáty s charakteristickou kaligrafií (J. Flejšar, J .Dóka jr.), plakáty pracující s výtvarnými symboly (K. Míšek, J. Sůra, J. Rajlich, sr.), vyprávějící humorně příběhy (J. Šalamoun, J. Rajlich, jr.,V. Houf), pracující s minimalizací obrazu nebo s fotografií či virtuozní kresbou (B. Mysliveček, P. Choma, Ľ. Longauer, J. Světlík, R. Postl). Obdivuhodné zpracování textu, obrazu a barvy najdeme u Z. Zieglera. Na použití digitalizovaných forem se zaměřují A. Najbrt, R. V. Novák, S. Stankoci a K. Haloun. Některé tyto přístupy se vzájemně prolínají a odrážejí rychlý rozvoj grafického designu a moderních technologií.

Mezinárodní spolupráce pořadatelů

České a slovenské umění plakátu 1993-2003 připravilo Sdružení bienále Brno ve spolupráci s Grafiq Studiem Bratislava, Asociací užité grafiky a grafického designu a Dánským muzeem plakátu v Aarhusu reprezentativní výstavu, která je otevřená do 20. května v Lapidáriu Betlémské kaple v Praze.

Výstava proběhla již v Dánsku v KunstCentret Silkeborg Bad a v létě tohoto roku se přestěhuje do Bratislavy.K reprezentativní přehlídce plakátů, která se v takové šíři neuskutečnila nejméně patnáct let, byl vydán katalog a plakát (v redakci a grafické úpravě Dušana Junka) v anglické verzi, který představuje autory vždy medailonem a reprodukcí jednoho plakátu.

České a slovenské umění plakátu 1993-2003, Lapidáriu Betlémské kaple, Praha,do 20. května