Sergej Lukjaněnko: Šerá hlídka

Třetí díl fantasy trilogie nás přivádí přímo doprostřed neustávajícího boje mezi silami Světla a Tmy. Tři romány, zasazené do Moskvy 90. let, popisují trvalé soupeření sil dobra a zla. Na problematickou regulérnost tohoto zápasu dohlížejí protagonisté z Noční hlídky, reprezentující Světlo, a Denní hlídky, která naopak ochraňuje zájmy Tmy. Hrdiny těchto tří próz jsou Jiní - bývalí lidé, v nichž obě soupeřící strany rozpoznaly nadpřirozené schopnosti a snaží se je získat na svou stranu...

Triton, Argo, překlad Libor Dvořák, 408 str., 298 Kč

Neil Gaiman: Sandman - Údobí mlh

Ve čtvrté knize komiksové série Vládce snů - Sandman musí řešit důsledky nerozvážných činů. Podruhé v krátkém čase se musí Sandman vydat do Pekla, aby zachránil svoji dávnou lásku. Jaké je však jeho překvapení, když namísto očekávané konfrontace s Luciferem obdrží klíče od pekla. Danajštější dar si lze jen těžce představit, avšak to zatím Morfeus netuší. Důsledky tohoto činu ho totiž dostihnou mnohem, mnohem později...

Crew, překlad Viktor Janiš, 224 str., 389 Kč

William Taubman: Chruščov - člověk a jeho doba

Tato kniha je prvním a komplexním životopisem Nikity Chruščova. Čerpá z nově otevřených archivů v Rusku a na Ukrajině, z autorových návštěv v místech, kde Chruščov žil a pracoval, i z rozsáhlých pohovorů s příslušníky Chruščovovy rodiny, jeho přáteli, kolegy, podřízenými a diplomaty, kteří se s ním utkávali. William Taubman vede kroniku Chruščovova života od skromných začátků v rolnické osadě až po vzestup do nejbližšího okolí Stalina a jeho náhlého sesazení v roce 1964.

BBart, překlad Milan Dvořák, 848 str., váz., 621 Kč 

Robert P. Kirshner: Výstřední vesmír

Přední světový astronom, profesor Harvardské univerzity Robert P. Kirshner vysvětluje jedno z kosmických tajemství - tajemství zrychlování expanze vesmíru. Umožňuje čtenáři nahlédnout do práce týmu, jehož výzkum vedl k mimořádnému (i pro řadu vědců překvapivému) kosmologickému objevu - že rozpínání vesmíru urychluje temná energie. Jde o čtivě napsanou knihu o jednom z nejaktuálnějších kosmologických témat posledních let.

Paseka, váz., 320 str., 299 Kč

John Katzenbach: Analytik

Psychothriller vyprávý o newyorském psychoanalytikovi Fredericku Starksovi, který dostal záhadný, výhrůžný dopis - během dvou týdnů musí  odhalit pisatelovu identitu. Jestliže se mu to podaří, vyvázne živý. Neuspěje-li, pisatel postupně zavraždí padesát dva lidí, kteří jsou Starksovi blízcí - pokud je ovšem doktor nezachrání tím, že zabije sám sebe...

Domino, vaz., 440 str., 229 Kč