Hájková je zároveň i místostarostkou obce, i kvůli tomu je podle ní spolupráce knihovny s obcí na vynikající úrovni.

Místní lidová knihovna Havlíčkova Borová je přístupná společně s památníkem spisovatele každý den od 09:00 do 16:00. Hájková získává peníze pro knihovnu z různých grantů - Veřejné informační služby knihoven, Knihovna 21. století, Česká knihovna či z grantů kraje.

Knihovníci z Havlíčkovy Borové chtějí zpřístupnit knihy pro lidi všech generací. Podle Hájkové se knihovníci snaží o podchycení mladých čtenářů, jejichž zájem o četbu klesá. V Havlíčkově Borové si však i ti nejmenší svou cestu za dobrou knihou najdou.

V kategorii informační počin porota ocenila Knihovnu Kroměřížska za projekt Centrum celoživotního učení se zaměřením na nezaměstnané a zdravotně postižené formou akreditovaných kurzů. Kromě toho porotci ocenili aktivní účast knihovny na společenském dění města a spolupráci s neziskovými organizacemi.

Týden knihoven

Udílení ceny Knihovna roku se tradičně koná v rámci Týdne knihoven, který letos ve stovkách knihovnických zařízení trvá až do neděle 9. října. Ceny uděluje ministerstvo kultury, které jejich prostřednictvím chce oceňovat nejlepší malé knihovny v obcích a významné knihovnické počiny. Vítězná knihovna získá odměnu 50 000 korun.