Další verš z Wolkerovy známé balady v českém originálu zní: Soudruzi, dělníci elektrárenští, divnou ženu mám. Zvolil jsem ho záměrně, protože obsahuje slovo soudruh. To dnes sice stojí na hanbě, ale za to, že bylo znásilněno a zneuctěno, jak se tak slovům stává, nemůže. Podobně to možná dopadne s jeho kolegou (soudruhem) férový, -á, -é. Jsme-li však schopni chápat slovo soudruh neideologicky, pak je s esperantem, které vzniklo z ušlechtilého ideálu pro dorozumění, přátelství a mírové soužití lidí, spojeno pevně. Mimochodem, první kniha-učebnice zakladatele doktora Zamenhofa, jež vyšla v roce 1887, se jmenovala Jazyk mezinárodní.

Osobně mám k esperantu vztah kladný, i když z jiného důvodu. Moje matka byla několik let vášnivou esperantistkou a dopisovala si s jeho vyznavači (soudruhy) z celé Evropy. Tak vznikl základ mé budoucí sbírky pohlednic a dodnes mě občas přepadají záchvaty filokartie - zavřu se do svého království a rovnám si pohledy, třeba z Mandžuska. Přestože před druhou světovou válkou měli esperantisté v brněnském rozhlase dokonce vlastní pořad Verda stacio (Zelená stanice; esperantistická vlajka je zelená, se zelenou pěticípou hvězdou), kterou připravovala skupina Trakt (jejími členy byli např. F. Kožík, K. Höger nebo J. Kurandová), možnost mediální prezentace je dnes u nás absurdně minimální, nebýt internetu tak skoro nulová (zde je třeba připomenout, že internetovou encyklopedii Wikipedia je možno přepnout i do esperanta: cs.wikipedia.org).

Rozhlas vysílá v esperantu např. v Polsku, ve Vatikánu nebo v Číně. Ta má vůbec k esperantu velice pozitivní vztah, oficiálně tvrdí, že angličtina je pro čínské (ale třeba i korejské) studenty velice těžká. V roce 2004 se v Pekingu konal 89. světový kongres esperanta (2031 účastníků z 51 zemí), v jehož prohlášení stojí, že je potřebný nový mezinárodní jazykový řád, který by zajistil rovnost, různost a demokracii v jazykových záležitostech a účinnou komunikaci mezi národy a jinými skupinami jazykově odlišnými, protože v nynější světové jazykové situaci, s rostoucí nadvládou některých jazyků nad druhými, nelze tyto zásady uskutečnit.

Dodávám, že slovo esperanto znamená doufající. Je vidět, že Zamenhofovi nechyběl chiliastický pohled (a zároveň realistický).

donh.best.vwh.net/Esperanto/ Literaturo/literaturo.html

Internetová knihovna, kde je velký výběr jak původní literatury (poezie, próza, ale i eseje), tak přeložené - počínaje Dantem a Hansem Christianem Andersenem až po Paula Verlaina nebo Williama Butlera Yeatse, ale i linky na esperantské časopisy či různé antologie (ve formátu pdf).

esperanto.czechian.net/ ucebnice

samouky - dvacet lekcí učebnice Theodora Kiliana, gramatické minimum, užitečné věty a slovníčky.

Nejdůležitější ale je, abychom se domlouvali slovy, ne pěstmi, kameny nebo raketami. Sukceson! Hodně štěstí!

Kontakt: sofar@atlas.cz.