Podle této informace, která se odvolává na vedoucího výzkumného projektu profesora Ernsta van de Weteringa, dospěli experti po dlouhém a důkladném zkoumání obrazů k závěru, že jde o originální díla slavného malíře ze 17. století.

Obrazy byly objeveny při restauraci jiného Rembrandtova díla - Studie ženy s bílou čapkou - a byly původně považovány jen za kopie nebo práce jeho žáků. Ukázalo se však, že jde o mistrovy vlastnoruční studie ke známým velkým kompozicím, uvedl Wetering.