Opuštěných a již nefunkčních průmyslových objektů je u nás, zvláště z posledních 15 let, velké množství. Stavby ve městech i v krajině, nejrůznější velikosti a nejrůznějšího stáří. Stavby se zvláštní technickou romantikou a poetičností, stavby rozdílné architektonické úrovně i různého stupně zachování či devastace.

Zájem o ně nabývá v posledních letech na intenzitě. Nejen ze strany architektů, ale naštěstí také ze strany investorů. V době chladných, anonymních a ekonomickými parametry svázaných nových staveb, nabízejí bývalé tovární, skladové, mlýnské a další možné objekty něco jiného, výrazně odlišného - a zároveň něco, co s sebou nese svou historii, svůj příběh, který může být současností transformován.

Proměny a nové využití těchto objektů už nabízejí dostatek zajímavých a také inspirativních příkladů, z nichž 34 jich představuje právě karlínská výstava. Naprostá většina z nich svůj nový příběh píše až od počátku 21. století. Přitom je nutno připomenout, že se v daném oboru zajímavé proměny objevovaly už dříve.

Jsou zde zastoupeny stavby, které byly s jinou funkcí vráceny do života a už obohatily městská prostředí, i stavby, jejichž proměna teprve probíhá nebo se připravuje. Potenciál, který v sobě vysloužilé průmyslové stavby mají, je obrovský - nabízejí se různé podoby: od městského úřadu po rodinné bydlení, mezitím je vinotéka, vzorková síň, ateliér, studio, kanceláře, a to jak firemní, tak nájemní, malometrážní i téměř luxusní byty.

Nejvíce je jich soustředěno v Praze, kde průmyslové zóny zasahují až těsně k historickému jádru, ať jde o Holešovice či Karlín. Tyto dvě lokality jsou na výstavě zastoupeny nejvíc a projekty (včetně toho, co již slouží) slibují, že za dva tři roky právě toto budou velmi přitažlivé designérské, výstavní a jinak kulturní oblasti, jež možná pro určité obory činnosti se stanou tou "nejlepší adresou". Kromě Prahy je tu zastoupen Zlín, Písek, Litomyšl, Brno, Mladá Boleslav ...

Industriální dědictví

Výstavu pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, Karlínská studia (Křižíkova čp. 638), do 5. října, denně kromě pondělí od 12 do 19 hodin.

Autorka je kurátorkou sbírky architektury Národní galerie