Oznámil to ministr kultury Vítězslav Jandák. Návrh připravil ještě bývalý ministr Pavel Dostál, aby zvýšil uměleckou prestiž obou těles. Ta spolu existovala již v letech 1960 až 1991, ale poté se osamostatnila.

Zatímco ČF, i když s menšími problémy existuje a dokonce sdílí Rudolfinum společně s Galerií Rudolfinum (mají roční příspěvek od státu ve výši 160 miliónů Kč) , Pražský filharmonický sbor zápasí o přežití. Sloučení se může uskutečnit pouze formou nového zákona, který musí schválit Parlament a podepsat prezident.