Podle Mirky Potůčkové z pražského Divadelního ústavu v něm česká divadelní historiografie ztratila vynikajícího odborníka, české divadlo vlivného propagátora a zasvěceného znalce. Narodil se v USA v roce 1927 jako syn českých rodičů, žijících v New Yorku.

Na Cornell University v roce 1955 získal doktorský titul. Až do penzionování v roce 1993 byl členem divadelní fakulty Newyorské státní univerzity. Přednášel rovněž na Kalifornské univerzitě v Berkeley a na Floridské univerzitě v Orlandu. Českému divadlu se začal soustavně věnovat už v polovině 60. let.