František Drtikol: Duchovní cesta

Dlouholetý pečovatel o Drtikolův odkaz Stanislav Doležal sestavil knihu nejrůznějších písemností - od záznamů úvah, útržků rukopisů, dopisů po svědectví Drtikolových přátel a žáků. Jestliže pro většinu veřejnosti je Drtikol především vynikající fotograf, zde je konečně v téměř celistvé podobě představován jako vyhraněný myslitel, mystik s blízkým vztahem k buddhismu. Drtikolovy texty jsou rámovány dvěma svědectvími: Alois Brož vypráví o Drtikolově ateliéru ve Vodičkově ulici v Praze a Rostislav Obšnajdr vzpomíná na poslední Drtikolova léta (1956-1961). A alespoň jedna Drtikolova rada (či snad vlídné varování) adeptům podobné cesty: K buddhismu je zapotřebí: Velká trpělivost, velká vytrvalost a velká odvaha. Kdo nemá tyto tři ctnosti, ať toho raději nechá... (23. 8. 1947)

(Svět)

Miroslav Punčochář: Nedaleko nekonečna

Matematika jako zdroj inspirace umění. Krátké, často mystifikující příběhy k pobavení, ale taky o bolavých problémech společnosti, zároveň základní přehled o tom, co jsou fraktály, turbulence, integrály, nekonečné řady, počet pravděpodobnosti, zlatý řez a další artefakty z oblasti matematiky.

(Academia)

Z překladů:

Druhý břeh Západu

Výbor iberoamerických esejů

Hispanistka Anna Housková sestavila pozoruhodný výběr z esejů latinskoamerických autorů počínaje Venezuelanem Bolívarem, Argentincem Sarmientem a Kubáncem Martím a konče i českému čtenáři známými hvězdami druhé poloviny 20. století Pazem, Cortázarem, Márquezem, Fuentesem či Llosou. Oč jde: euroatlantická civilizace má svou dosud jakoby na okraji žijící sanchopanzovskou latinskoamerickou podobu (nebo naopak pověst divoké směsky černochů, indiánů a kreolů). Ta však o sobě dává stále více vědět a je načase jí věnovat patřičnou pozornost. I u nás...

(Překlad kolektiv. Mladá fronta)

Z časopisů:

Analogon 43

Násilí, agrese, agresivita

Další číslo surrealistické revue otevírají Ivan Horáček a Jan Zrzavý Emailovou rozpravou o násilí a zabíjení. Mezi taháky tohoto čísla bychom však asi zařadili hlavně krátký esej o kontrakultuře Václava Cílka Věž a vězení - postřehy z Vídně - a pokus Bruna Solaříka o rekonstrukci klíčových událostí německosovětské války od června 1941 do ledna 1942. Z řady převzatých textů se vymyká ukázka z chystaného českého vydání knihy Giovanny Borradori Filosofie v době teroru -rozhovor s Jürgenem Habermasem a Jacquesem Derridou (vyjde v nakladatelství Karolinum).