Původní text posloužil Zelenkovi pouze jako inspirační zdroj k napsání dějově bohatého příběhu dvou bratrů, z nichž jeden žije v přepychu, neboť mu k bohatství dopomohlo Štěstí, a druhý živoří v chudobě, protože ho miluje Bída a ta z lásky k němu nechce připustit, aby zbohatl a nechal si tak svůj život zkomplikovat starostmi o majetek.

Po náročných hereckých zkouškách obsadil Zelenka do rolí bratrů Jakuba Prachaře a filmového debutanta Michala Slaného, člena činohry Národního divadla a adepta na cenu Thálie v roce 2003.

"V řadě asi padesáti titulů, které jsem dosud natočil, je Boháč a chudák mou sedmou pohádkovou komedií," říká k novému projektu Zelenka. "Vždycky, když si chci odpočinout od velkých a složitých témat, která jsem zpracovával na motivy děl slavných autorů, ať to byl Sartre, Dürrenmatt, Cocteau či třeba Sinclair Lewis, uteču rád do poněkud jednoduchého, průzračného světa pohádkové komedie, kde si naplno užiji radost ze hry a kde mám aspoň na chvíli jistotu, že dobro zvítězí. Pokud by i diváci z téhle jistoty načerpali sílu do ne vždy veselého života, pak ta práce nebyla marná," dodává Zelenka.