Díky nim budovy dále žijí, jsou obvykle i rekonstruovány a udržovány - ale pro lidi "zvenku" jsou obvykle nepřístupné. A přitom v těch palácích se toho tolik ukrývá! Nostický palác patří mezi špičková díla raného baroka v Praze. Neznáme autora, uvádí se snad Francesco Caratti, možná Carlo Lurago. Autor však v tomto případě možná není důležitý, neboť za dobu své existence palác stejně prodělal řadu proměn a přestaveb, které byly vyvolány jeho užíváním. I na nich se podíleli významní tvůrci, mezi něž patří například Antonín Haffenecker.

Dlouhá rekonstrukce utajené krásy

Dvacáté století i z tohoto paláce udělalo budovu úřední a jen málokdo věděl, co se skrývá uvnitř. Po roce 1990 nastaly na Malé Straně přesuny institucí a ministerstvo kultury přišlo o své tradiční sídlo v Kolovratském paláci. Náhradou dostalo Nostický palác, ovšem s nutností vskutku generální rekonstrukce. Ta probíhala od roku 1998 podle projektu architektonického ateliéru Pavla Kupky - a právě je u konce. Ministerská budova nepatří k těm, které by obvykle byly volně přístupny, a proto se zde na velikonoční pátek, sobotu a neděli konají dny otevřených dveří. V pátek od 13 hodin do 16, další dva dny od 9 do 16 hodin.

Lze vstoupit do krásných prostor, které byly tak, jak jen to bylo možné, navráceny do původní podoby. Podoby, která ukazuje vyspělou barokní palácovou dispozici s amfiládovým uspořádáním místností, s oslnivými průhledy z jednoho sálu do druhého. Přitom jde o místnosti zdobené nejen hedvábnými tapetami, mistrovskými štuky a malbami na stropech, ale také skvostnými kamny (většinou empírovými).

Co místnost, to překvapení

Do náměstí se obracejí velké sály, odvíjející se od malého oválného sálu. V západním křídle překvapí sál s vestavěnou kolonádou a s novým romantickým točitým schodištěm. Ve východním křídle je obnovena malá kaple a pak série těch nejkrásnějších místností. Ovšem zřejmě nejpřitažlivější je spojovací jižní křídlo. V patře, v kdysi otevřené galerii, je obnovena expozice Nostické obrazárny s mistrovskými díly barokní malby. Východní a jižní křídla jsou natolik ojedinělá a citlivě rekonstruovaná, že se předpokládá, že budou přístupna veřejnosti.

Obrazárna ukazuje, jak skvěle působí, když umělecká díla nejsou vypreparována do umělých souvislostí v muzeích, ale zůstávají na místě, v původním prostředí. A sály - ty mají fungovat nejen jako kdysi oblíbené místo koncertů tzv. Nostického salonu, ale také jako palácový prohlídkový okruh - vždyť díky nové funkci si už jen málo umíme představit, jak malostranské interiéry vypadaly. Tady můžeme být skutečně překvapeni.

Část paláce zůstane přístupná

K prostorám pro veřejnost patří i výstavní komplex v přízemí východního křídla, kde lze najít nejen dokonalou rekonstrukční práci, ale i několik zajímavých novotvarů, dosahujících i pozoruhodných iluzivních efektů. Za zastavení stojí i prostory zadního traktu, nádherné konírny s mramorovými žlaby a zdobenými stropy. Ke cti lze ministerstvu kultury připočíst to, že i po zavedení úředního provozu bude moci veřejnost ty nejzajímavější části navštěvovat. Ostatně - kdo jiný by měl mít takto příkladný přístup k památkám než zrovna tato instituce.