Nová edice Polozapomenuté války, kterou vydává nakladatelství Epocha, se snaží historickou paměť oživit. Vrací se k příběhům téměř již zasutým rychlejším tokem moderní doby či ideologickými předsudky.

Úvodní svazek Karla Richtra Válka začala v Polsku nepopisuje jen bleskový postup německé armády v září 1939, ale připomíná současně tragické důsledky sovětsko-německého paktu. Sleduje přitom osudy českého legionu, který chtěl v Polsku bojovat za svobodu své země. Tragickým vyústěním Richtrovy knihy jsou pasáže popisující hromadné popravy polských důstojníků v Katynu, o nichž měla historie mlčet.

K událostem, jež předcházely druhé světové válce se obrací Roman Cílek v knize Krvavá předehra. Sleduje občanskou válku z let 1936-1939 a ve zvláštních intermezzech historii československých interbrigád na španělském bojišti. Do téměř úplného zapomnění upadly boje ozbrojených oddílů vznikajícího Československa proti maďarské armádě na Slovensku v letech 1918-1920. Jejich průběh oživuje monografie Dušana Tomáška Nevyhlášená válka. Do dějin se vracejí mj. postavy francouzských generálů Pellého a Mittelhausera, československého vrchního velitele Josefa Šnejdárka či slovenského politika Vavro Šrobára (o to víc postrádáme v knihách ze sledované ediční řady rejstřík osob).

Jen málokdo nezná píseň o americkém generálu Custerovi a jeho porážce u Little Bighornu r. 1876. V širších souvislostech o ní píše amerikanista Josef Opatrný v knize Velká siouxská válka, zachycující postup "bílého muže" na americký Divoký západ. Publikace J. Opatrného není posledním svazkem edice Polozapomenuté války. Na záložce nakladatel ohlašuje knihy o dramatech třicetileté války (autor R. Fukala), o sovětsko-finské válce (od K. Richtra), o bojích druhé světové války v Arktidě (J. Marek) i o nekončícím arabsko-izraelském konfliktu (I. Brož).