Na vodní hladině vyrostla mola na dřevěných pilotech pro herecké akce a taneční choreografie a mnohametrové konstrukce pro závěsnou akrobacii.

Na projektu pracovaly souběžně tvůrčí dílny a skupiny - studenti prestižní berlínské artistické školy Die Etage pod vedením členů Divadla Continuo připravili sérii speciálních choreografií akrobacie na trapézách, Helena Štouračová a Kristýna Patková s dalšími výtvarnicemi vyrobily mohutné loutky ovládané několika loutkovodiči, kostýmy a výtvarné objekty.

V dílně Šiny a Daniela Salontaye ze slovenské skupiny Dlhé diely a Karla Heřmana s Davidem Sysynem Synákem z Čankišou vznikla hudební podoba projektu. Pavel Štourač, umělecký šéf projektu, společně s dalšími členy divadla Continuo Salvi Salvatore, Seiline Vallé a Jurášem Prasetaunem koncipovali celkovou linku představení.

"Na Švestkovém dvoře v Malovicích se potkala střední, východní i západní Evropa. Společně jsme s Němci, Rakušany, Francouzi, ale i Slováky, Poláky, Maďary či Ukrajinci a Rusy během několika týdnů zjišťovali jak na jednom jediném kontinentě žijí naprosto odlišné a silné kultury.

Z těchto střetů, individuálních schopností a inspirativních setkání pak vznikala podoba představení. Všechny tyto vlivy se spojují v (alespoň pro mě) nečekaně silný celek, jehož základní inspirací je jedinečná atmosféra zámku Kratochvíle,." říká o letošním Kratochvílení principál Divadla Continuo Pavel Štourač.

Vstupenky na Kratochvílení je možné zakoupit v jihočeských infocentrech, v sítích Ticketstream a TicketArt. V případě nepřízně počasí jsou pro diváky připraveny pláštěnky.