Velká pozornost je věnována portrétům, světským i náboženským dílům i proslulému Gentskému oltáři. Vacková kombinuje zajímavé vyprávění s komentáři názorů mnoha odborníků. Je to o to zajímavější, že Eyckovy obrazy byly vždy prubířským kamenem nových metodologických postupů v dějinách umění.

Tradice českého bádání začala už před osmdesáti lety knihou Maxe Dvořáka o tajemství bratří Eycků. Vacková v jeho stopách pokračuje dál. Zasloužila se o odborné zpracování staré nizozemské malby v českých sbírkách a pravidelně komentovala eyckovskou literaturu v odborném tisku. Bohatě vypravená kniha je završením jejího mnohaletého odborného zájmu.

Jarmila Vacková: Van Eyck

Academia, Praha 2005, 245 stran