Václav Tille uzavřel svoji knihu Filosofie literatury u Taina a předchůdců (1912) tímto odstavcem: Není pochyby, že tato rodící se věda vystřídá po čase dnešní umělecký zápal, ale rovněž není pochybno, že nemůže býti vítězem na vždy, a že, dokud budou bíti lidská srdce, dotud právě tak s nadšením budou vítány umělecké květy lidské duše, jako s chladným vědeckým úsilím budeme hleděti proniknouti záhadu jejich vzniku a rozvití.

Nejvíc se mi na tom líbí ony umělecké květy lidské duše. Nikdy mě takový příměr nenapadl, zatím jsem se vždy pohyboval v parcích, ze kterých vanula omamná vůně z květů lidské blbosti. Ale dosti poetiky.

Začínají prázdniny a mnozí opráší svůj zanedbaný vztah k příteli nejvěrnějšímu, ke knize. Jaký by to byl pobyt u moře v Chorvatsku, Itálii, Španělsku (dále doplň dle potřeby) bez Viewegha, Obermannové, Švandrlíka (dále doplň dle potřeby). Pokud by snad ale někdo chtěl být i v zahraničí informován o tom, jaké nové pestré sestavy cviků provádějí písmenka našich literátů, může už od jara navštěvovat Portál české literatury.

www.czlit.cz

Vícejazayčný internetový projekt CZLIT je určen především k propagaci české literatury v zahraničí, a to autorů mladších generací. A obecně děl vzniklých v posledních cca 15 letech. Nehledejte zde proto informace třeba o knize Benjamina Kličky Pohádky sviňky světoběžnice. To by bylo zbytečné nošení chrastí do obory akademických pracovišť. Nepatrným příspěvkem jsem se na tomto projektu podílel (Literatura na webu), což, prosím, neberte jako výraz neskromnosti a vytahování, ale jako fungující zpětnou vazbu toho, o co se už několik let v salonní Liternetuře snažím. Právě díky ní jsem byl osloven ke spolupráci.

Nejzajímavějšími soubory jsou zde medailonky autorů a ukázky z jejich děl v položce Česká literatura a celá položka Literární odkazy, ve které čtenář najde informace o literárních časopisech, knihovnách, knižním trhu, legislativě a literárních agenturách, literárních a knižních cenách, literárních festivalech a knižních veletrzích a o literatuře v regionech.

Položka Česká literatura v zahraničí pak obsahuje soubory o podpoře vydávání české literatury v zahraničí, o bohemistice v zahraničí (včetně seznamu bohemistů v jednotlivých zemích s e-mailovými adresami), o propagaci české literatury v zahraničí a rozpracovaná je bibliografie české literatury vydané v zahraničí. Vraťme se však k pestrým sestavám cviků: Na homepage jsou dva aktualizované bloky: Aktuality a Nové knihy.

Pokud se opravdu podaří zajistit rychlé, pravidelné a vyvážené naplňování těchto rubrik o novinkách a událostech v české literatuře, mohl by CZLIT zaplnit informační vakuum, které je dáno omezenou možností kulturních rubrik deníků na straně jedné a delší periodicitou a klanovým systémem časopisů na straně druhé.