U Kodetovy rakve se vystřídali skoro všichni jeho kolegové. Jako první vystoupil Miroslav Donutil, následován viditelně dojatou Ivou Janžurovou a Janem Kačerem.

Ten připomněl slavnou éru Činoherního klubu a řekl: "Jeho velkou geniální kreací, na které celý život pracoval, byl on sán. Dokázal stvořit legendu, mýtus, který bude napodobován a parodován. Nestvořil kopii, ale originál."

Čestnou stráž drželi Pavel Landovský a Jiří Menzel, za Národní divadlo pronesl řeč jeho ředitel Daniel Dvořák a šéf činohry Michal Dočekal.

Rakev vyprovázel mohutný potlesk.

Kodetovi zahrál houslista Pavel Šporcl

Odpoledne od tří hodin zaplnili Kodetovi přátelé a diváci celou velkou obřadní síň strašnického krematoria. Čekalo je ale nepříjemné překvapení. Od prostoru s rakví je oddělovaly zábrany, takže květinové dary podávali lidé zřízencům krematoria přes napjaté černé šňůry, a ti je přenášeli přes několik metrů volného prostoru a kladli k rakvi zesnulého herce.

Obřad se odehrál beze slov. Po varhanní improvizaci na starý bratrský chorál předstoupil před katafalk houslista Pavel Šporcl, přítel hercovy dcery Barbary Kodetové, který do absolutního ticha přednesl několik skladeb pro sólové housle od J. S. Bacha, N. Paganiniho a Eugena Ysaye.

Do strašnického krematoria se přišli rozloučit především ti, kteří se nemohli dopoledne zúčastnit pietního aktu v Národním divadle - herci Petr Nárožný, Jiřina Jirásková, Jiřina Bohdalová, Rudolf i Jan Hrušínský, Eliška Balzerová, Jan Potměšil, režisér Juraj Herz, Juraj Jakubisko s Deánou Horváthovou, Jan Vodňanský, Eva Pilarová a mnozí další.