Víc než 1200 exponátů uvádějí v 37 kapitolách. První část expozice v Uměleckoprůmyslovém muzeu představuje první dvě desetiletí 20. století od impresionismu po začátky abstraktní fotografie, dokumentární fotografii i některé objevy, například fotografie hraběte Karla Chotka vystavované zřejmě úplně poprvé.

Další dvě části výstavy budou otevřeny příští týden. Od 29. června bude v Domě u Kamenného zvonu zpřístupněna kolekce avantgardy, sociální fotografie, práce německých fotografů v Československu či dokumenty z 2. světové války.

Od 1. 7. bude otevřena expozice v Městské knihovně, období 1948-2000 od socialistického realismu po intermediální tvorbu posledních desetiletí a práce současných výtvarníků pracujících s fotografií, Veroniky Bromové, Jiřího Davida s dvojitým portrétem Václava Klause aj.

Výstava Česká fotografie 20. století bude v prostorách Galerie hlavního města Prahy otevřena do 9. září, v Uměleckoprůmyslovém muzeu do 25. září. Jako katalog výstavy vydává nakladatelství Kant průvodce výstavou, monografie by měla vyjít za rok. Podrobně na www.ceskafotografie.com.