Nositel dvou Oscarů (za předlohy k filmům Butch CassidySundance Kid a Všichni prezidentovi muži) vytváří dvojí realitu, jejíž prolínání více či méně zdařile míří až k dramatickému finále.

Neexistující velikán pera Simon Morgenstern z neexistujícího knížectví Florin v blíže neurčené minulosti vytvořil "klasický příběh o pravé lásce a vzrušujících dobrodružstvích" a jeho "obdivovatel" Goldman z masa a kostí je tu od toho, aby toto dědictví předal našim časům. Pohnuté osudy krasavice Berušky, chrabrého Westleyho & spol. se rozhoduje zkrátit a nenápadně k nim připojuje pohnutý osud vlastní, čítající mimo jiné obézního syna v pubertě, sucharskou manželku, dočasnou tvůrčí impotenci a krizi středního věku.

Dobrodružství, v němž nechybí "mučení, jed, pravá láska, pomsta, nenávist, smrt..." a spousta dalších figurek z pohádkové šachovnice, je založeno na křehké rovnováze mezi ryzí romantikou a vybroušeným smyslem pro situační i jazykové komično. Hrdinové příběhu pak balancují mezi bezuzdnou touhou žít a chladně racionálním kalkulem, kterého jsou schopni i tváří v tvář beznaději, mučení, či dokonce definitivní ztrátě Pravé Lásky - což je v jejich případě vlastně totéž.

Goldmanovi se podařilo propojit ironii s patosem a nastolit otázku toho, jak dalece literatura ovlivňuje naše konání k lepšímu. Tam, kde se z autorovy parodie na pohádku vytrácejí obrysy reality, se pak z mlhy jeho nespoutané fantazie vynoří sloupy čehosi mnohem trvalejšího. A také vážnějšího, neboť co bychom byli na světě bez lásky.

Škoda jen, že se k českým čtenářům Princezna nevěsta dokodrcala až po více než třiceti letech od svého znovuzrození a že ani stejnojmennému filmu režiséra Roba Reinera nebylo v zemi s tak výtečnou tradicí parodie dopřáno víc než jedno uvedení v televizi. A tak se klasika žánru, jež v době svého vzniku byla pozoruhodným solitérem, dnes ztrácí v početných napodobeninách typu Shrek, i když o její iniciační roli není pochyb.

William Goldman: Princezna nevěsta

Přeložila Jitka Fialová, Argo, Praha 2005, 332 stran, cena neuvedena.