V klauzuře kanceláře nebo koupelny jsem schopen sestrojovat jednoduché věty, ale jakmile mě kdekoliv v otevřeném prostoru osloví cizinec i tím nejjednodušším anglickým dotazem, dostavuje se (díky Bohumilovi Hrabalovi již v literatuře popsané) reakční zpoždění. Na otázku položenou na Malostranském náměstí jsem schopen odpovědět na náměstí Míru. Potřeboval bych nějak vymyslet, aby tazatel se mnou ten mrtvý čas, ve kterém se to ve mně oživuje a rodí, vydržel, aniž by z toho vyvozoval zcela chybné závěry. Nechce si na studiu tohoto jevu nějaký psycholog udělat jméno?

Byl by to ale výsměch Janu Amosovi, kdybych to jen tak ukončil přiznáním, ale bez perspektivy polepšení. I já bych chtěl být lepším, na trhu práce konkurenceschopnějším a všeobecně evropštějším! Objevil jsem, že na českém trhu existuje nová metoda výuky (dokonce patentovaná). Na první pohled je to až absurdní: čtenář-student čte souběžný postupný překlad s několikanásobným opakováním všech výrazů, slovíček a frází. Učebním textem je Londonův Bílý tesák (White Fang); stránky jsou rozděleny na dva sloupce, v levém je větším písmem anglický text, pod ním petitem česká slovíčka, v pravém klasický slovníček s výslovností. K tomu ještě gramatika, souhrnný slovníček a CD namluvené rodilými mluvčími. Já jsem byl zvyklý učit se jazyku na větách typu: What is the man in the picture? He is a worker. Where is he? He is in a factory... V tomto případě se začíná úplně jinak: Dark spruce forest frowned on either side the frozen waterway... Kdyby se tahle cesta ukázala být správná, to by pak pro mě každé vlčí vytí znělo jako andělské zvonění.

www.bloomsday.wz.cz

Na dnešní den, na 16. června, připadá Bloomsday, což je den, v němž se v Dublinu odehrává román Jamese Joyce Odysseus. Je nazván podle hlavního hrdiny, Leopolda Blooma; a slaví se nejen v Irsku. Ve školním roce 2002/2003 se tehdejší septima A gymnázia Modřany účastnila v rámci výuky českého jazyka a literatury projektu zaměřeného na postavu staroříšského nakladatele, překladatele a katolického "disidenta" Josefa Floriana. Vyvrcholením akce byl Staroříšský Bloomsday, několikadenní návštěva Staré Říše, rekognoskace tohoto kulturou nabitého terénu. Studenti se mj. setkali s Florianovými potomky, v den D předčítali na různých místech (včetně Florianova domu) z Joyceova díla. Jak napsala ve shrnutí jedna z účastnic, podařilo se nám odemknout krásy truhlice, která ukrývá poklad jménem Josef Florian. Na uvedené stránce si můžete přečíst o tom všem i některé studentské slohové práce.

Spojit Floriana s Joycem, jaké to ďábelské pokoušení. Howwwgh!