Předseda poroty:

Andrej Plachov

Ruský novinář Andrej Plachov vystudoval matematiku na univerzitě ve Lvově a filmovou historii a vědu na moskevském filmovém institutu VGIK (1978), kde řadu let vyučoval. Své kritické stati o filmu publikoval v mnoha ruských a zahraničních periodikách (Iskusstvo kino, Sight and Sound, Guardian, Cahiers du Cinéma).

Jeho kniha Sovětský film (1988) byla přeložena do řady jazyků. V letech 1986 - 90 byl tajemníkem Svazu ruských filmařů (angažoval se při liberalizaci filmů zakázaných cenzurou). Byl programovým ředitelem MFF v Moskvě a v Soči. Zasedal v porotách řady MFF (Berlín, San Sebastián, Tokio, Wiesbaden) a několikrát byl zvolen do předsednictví FIPRESCI.

Jannike Ahlund

Ředitelka filmového festivalu v Göteborgu. Jako novinářka a kritička spolupracovala se čtyřmi celostátními švédskými deníky, s televizí a rozhlasem. V letech 1990 - 95 byla šéfredaktorkou odborného filmového časopisu Chaplin, jehož činnost byla v roce 1994 odměněna národní novinářskou cenou. Téhož roku se sama stala laureátkou Ceny Ingmara Bergmana.

S Leifem Furhammarem napsala knihu o švédském režisérovi Hasse Ekmanovi (En liten bok om Hasse) a sama je autorkou knih o islandské kinematografii (En sagolik (film)historia) a o švédském filmu (New Cinema in Sweden). Jako členka porot se účastnila řady MFF (Cannes, Benátky).

Mira Erdevički

Režisérka dokumentárních filmů, pocházející z bývalé Jugoslávie, žije od roku 1999 v Londýně a působí také v České republice. Vystudovala Fakultu žurnalistiky v Bělehradu a pražskou FAMU (1988 - 93). Pracovala jako rozhlasový spíkr, televizní žurnalistka, střihačka literárního magazínu, krátce též jako profesionální házenkářka.

Ve své dokumentární tvorbě se zabývá aktuálními problémy různých menšin a jedinců v různých částech Evropy. Její portrét londýnského operního pěvce Opera v obývacím pokoji (2003, The Man with an Opera House in His Living Room) byl uveden v soutěži dokumentů na MFF v Karlových Varech 2003.

Natočila i snímek Černobílá v barvě o rómské zpěvačce Věře Bílé a skupině Kale, v němž sledovala jejich koncertní šňůru až do Paříže.

Viera Langerová

Slovenská filmová novinářka a publicistka absolvovala filmovou a divadelní vědu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a postgraduální studium kulturologie na Karlově univerzitě v Praze. Pracovala jako redaktorka časopisů Film a divadlo, Dialóg, Slovenské pohľady, jako šéfredaktorka slovensko-českého měsíčníku Listy a jako korespondentka tiskové agentury Associated Press na Slovensku.

Po čtyřletém pobytu v Kazachstánu a Kyrgyzstánu se věnuje středoasijským a asijským kinematografiím a rovněž kinematografiím postkomunistické Evropy. Je autorkou série publikací Filmový zeměpis. Od roku 2003 žije v Pákistánu.

Roland Rust

Po studiích dějin umění, germanistiky a teologie pracoval jako filmový komisař umělecké rady evangelické církve v Berlíně. V roce 1996 se stal uměleckým ředitelem FilmFestival v Chotěbuzi, do jehož čela se jako ředitel postavil v roce 2001.

Je členem mezinárodní federace filmových novinářů FIPRESCI a připravil různé retrospektivní přehlídky východoevropských kinematografií. Bohatá je také jeho publikační činnost; četnými články přispěl do novin (Frankfurter Allgemeine Zeitung) a filmových časopisů (Filmdienst) a spolupodílel se na knize Encyclopedia of International Film.