Bornovo úctyhodné dílo zdobí 30 vyznamenání za výtvarnou tvorbu s pěti zlatými medailemi, 22 ocenění za karikaturu a 23 cen za kreslený film, udělených na domácích i zahraničních festivalech.

Hlavní smysl jeho práce je schopnost originálně vyjádřit vlastní stanovisko, které nejednou vychází ze záliby bavit se životem i četbou knih. Proto vše, co vychází z jeho ruky, je předem vymezované půvabem osobní výpovědi. V jednom rozhovoru prohlásil k podstatě svého pojetí: "Když ilustruji autorovu větu, že si dítě povídá s kočkou, pak nemohu namalovat pouze kluka nebo holku, jak klečí na bobku a něco říká kocourkovi. V takovém plochém realistickém provedení by nebyla žádná pravda života. Oba dva se snaží v tom dialogu vcítit se jeden v druhého, pochopit a přijmout ten druhý svět. Proto kočička dostává u mě nápadně lidské rysy, zatímco chlapec snadno šplhá po stromech a nediví se, že věci kolem něj létají..."

Z toho vyplývá, že vše, čím se Born zabývá jako tématem budoucího díla, je u něj vymezeno kouzlem výtvarného zhodnocení zážitků z reality. Z jeho kreseb a grafik k nám zaznívá tichý, důvěrný a vždy humorný rozhovor, který autor umí vést sám se sebou a jehož posláním bylo nejen se ptát, co tímto dílem světu řekne, ale i jakým způsobem odpoví sobě a jakými výtvarnými prostředky toho dosáhne.

Stačí pohlédnout na pozadí výjevů či scén, na nichž Born jedinečně předvádí kouzla svých komediantů, krysařů či Benátčanek, dovede s blahoslavenou radostí harmonizovat život zvířátek s osudy lidí a popisovat putování cestovatelů na pláních pošetilosti. Kdyby všechny ty postavy odtud odešly, zůstane před námi pořád ještě krásně namalovaný prostor. Bude sám o sobě přesvědčivým obrazem hovořícím o zápasu umělce s protikladnými silami, jimž se říká duch a hmota.

Po Alšovi a Ladovi má v Bornovi české umění opět umělce, který dovede dát anekdotické dramatičnosti trvalý umělecký význam. S citem pro účinek barvy a s něhou kresby vtahuje Born už půl století svoje diváky do bytostně vlastní sféry humoru a jeho pobavený pohled na život je zároveň jedinečným krunýřem proti mnoha hrůzám dnešního světa. I tím je Adolf Born autorem světovém významu.