Popisuji samozřejmě maturitu - to vysvětluji pro onu část čtenářů, kteří v poslední době takovýmto procesním řízením neprošli. To naše obsahovalo všechny prvky starořecké tragédie, vylepšené bylo snad jen o to, že diváci (rodiče) ho prožívali mnohem intenzivněji než herec/herečka (syn/dcera). Z jazykového hlediska je zajímavá mnohovýznamovost slov dátvyndat se. S podobnou lexikální výbavou by pak popis současné evropské unijní situace mohl vypadat třeba takto: Zatímco Němci a Španělé dali, tak Francouzi a Nizozemci nedali, přesto (nebo právě proto) z toho byli vyndaní všichni.

S maturitou je ještě nepřímo spojeno slovo gelner. Oznamovací větu, že tam byli samí gelneři, pronesenou kandidátem zkoušky dospělosti, bychom se nejspíše snažili umístit někam do oblasti literární historie a podle toho bychom ji šifrovali: někde se asi sešlo několik rozervaných, břitkých, anarchistických básníků. Opak je ale pravdou.

Jde o mladé muže, kteří při údržbě svého vlasového porostu používají gelovou podporu, což je určitě (z hlediska rozervanosti) odsouzeníhodné. Když už jsem si zase po čase všiml jazykového novátorství, musím se zmínit i o úlovku z trochu jiné oblasti. Někteří cizinci jsou u nás půl roku a jsou za tu dobu schopni zvládnout nejen výslovnost a jazykovou zásobu, ale i správné používání koncovek pádů podstatných a přídavných jmen či osob obého čísla u sloves v různých časech.

Jiní u nás žijí třicet až čtyřicet let, a jejich češtin je mile dadaisticky pitvorný, okrášlený nečekanými poetickými květy. Mám teď na mysli klasické vazby typu kostkovaný cukr nebo vlnitá, případně vlnová šála. Co když vám ale někdo začne vykládat děj filmu o hrbolatém pánovi? Za jak dlouho se vám podaří odhalit, že jde o Zvoníka od Matky boží?

www.ptejteseknihovny.cz

Chcete-li odpověď na otázku z nějakého oboru lidské činnosti, máte několik možností. Jednou z nejpříjemnějších cest je použití služby českých knihoven - Ptejte se knihovny. Na uvedené adrese se dozvíte, jak to provést (do 48 hodin dostanete hledanou odpověď).

V archívu jsou pak realizované odpovědi řazené chronologicky i tematicky. Z téměř 30 kategorií je největší zájem o jazyk, lingvistiku a literaturu (k 1. 6. 2005 zde bylo 103 položek). Nejde jen o vysvětlení slov (např. trabant), hledání původu slov (džungle) či příjmení (Řehák) nebo poskytnutí životopisu nějakého literáta. Někdy je dotaz spíše pro detektivy: Ráda bych znala autora a název knihy čtené přibližně před deseti lety. Autorkou knihy je pravděpodobně žena nečeského původu. Kniha (román pro ženy) pojednává o dvou sestrách, z nichž jedna posléze vlastní jakousi výrobnu čokolády. Toť vše, co jsem o dokumentu zjistila. Omlouvám se za značně nekonkrétní dotaz a těším se na konkrétní odpověď.

Přišla? Přišla.