Narodila se v roce 1921 v Zábřehu na Moravě. Vystudovala češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnovala se hlavně překládání z ruštiny (Tolstoj, Turgeněv, Gogol, Platonov, Solženicyn, Okudžava a další).

Spolupracovala na překladech povídek německých pražských autorů Johanesse Urzidila a Hermanna Graba. S Jindřichem Bubnem, s nímž spolupracovala na překladech z němčiny, pracovala i na překladu Franze Alexandera Hebera České hrady, zámky a tvrze.

Věnovala se i památce Jana Eskymo Welzla, kterého si pamatovala z jeho krátké návštěvy rodiště v roce 1929.

V roce 1996 obdržela od Obce překladatelů a Nadace Český literární fond cenu Josefa Jungmanna za překlad díla Andreje Platonovova Čevengur.