Třiasedmdesátiletý Rakušan Brendel není jen jedním z největších klavíristů 20. století, ale je navíc náš rodák - narodil se v Loučné nad Desnou, která mu před koncertem udělila čestné občanství. Je známý maximalista a jeho podání Mozarta, Schumanna, Schuberta a Haydna svou interpretační jistotou (vše zpaměti) a s nádhernou tónovou kulturou doslova zvedalo ze sedadel - ovace ve stoje plného sálu a nádherné přídavky (Liszt a Bach) zakončily večer patřící k vrcholům festivalu.

Budapešťský festivalový orchestr rovněž nebyl u nás poprvé, ale tak, jak ho připravil jeho šéfdirigent a zakladatel Iván Fischer, jsme ho snad ještě zahrát neslyšeli. Zejména první koncert, který zakončil neuvěřitelně expresívním podáním Bartókova Podivuhodného mandarína, doslova šokoval publikum. Předtím ještě oslnil Beethovenovým Koncertem pro klavír. č. 2 B dur s vynikajícím Američanem Richardem Goodem a Beethovenovou Symfonií č.8 F dur.

I jejich druhý koncert proběhl ve znamení dvou B - Goode opět exceloval Beethovenovým Koncertem č.3 c moll a zaujal i Bartókovými Maďarskými rolnickými písněmi a zejména Koncertem pro orchestr.