Vítězslav Houška: Vzpomínky reakcionáře a kverulanta

Spisovatel, novinář, překladatel, karikaturista V. Houška (1925) se během svého života potkal s celou řadou slavných osobností z politiky, umění, vědy a sportu (např. J. Masaryk, E. Zátopek, A. Born, K. Lhoták, J. Bican, I. Diviš, M. Kopecký atd.). O setkávání s nimi (a tím i s dějinami naší republiky) napsal vzpomínkový text, ve kterém se střídá sláva s prohrou, smutek s veselostí a realita je někdy k nerozeznání od absurdity. Taková byla léta nedávná.

Pracoval jsem pilně, důkladně, překopával slovosled, sázel čárky, vymycoval germanismy. Opravené dílo jsem položil na stůl soudruhu vedoucímu. Pár chvilek nato položil E. M. tentýž nepůvabný rukopis na můj přidělený stůl a řekl, taktně a s úsměvem, že jsem to zmelioroval docela dobře, vlastně výborně, ale že se také on letmo pokusil dřevorubcovu češtinu iněkteré mé stylistické úpravy maličko vylepšit, jestli ovšem proti tomu nic nemám (kap. Kolchozní čeština). (Academia)

Z překladů:

David Halberstam: Černobílé desetiletí
Padesátá léta a Spojené státy

Velká a důkladná kniha o letech padesátých, která zadělala na šedesátá - druhých by nemohlo být bez prvních. Autor (1934) je renomovaný novinář a historik, renomé získal mj. jako reportér z válečného Vietnamu, jeho kniha pak je napínavým čtením a učebnicí souvislostí, jistě i proto že se Halberstam považuje za dítě těch "padesátých" a rozumí jim i jako člověk, který je naplno prožíval.
(Přeložil Jaroslav Veis. Prostor)