Součástí koncertů byla výstava obrazů a prací českých umělců (Hřivnáč, Macek, Král, Velčovský, Brichcín). Koncerty a výstavy se konaly ve městech Villa Lobos, Rio Claro, Sao Paulo a také v Lidice, města, které bylo pojmenováno na paměť českých Lidic vypálených nacisty za druhé světové války. Udržují se zde české tradice, například Slavnost růže na připomínku vyhlazení Lidic.