Místo Panny Marie a náboženských světic tu však byly portréty světových hvězd filmového plátna, které zdobily jako relikvie ukázky české bižuterie. Šlo o zcela nejoriginálnější české dílo pop-artu 60. let.

Vožniak se narodil v Suchodolu u Příbrami 26. dubna 1933. Původně byl vyškolený jako litograf, teprve pak studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Svolinského a pak i na Akademii výtvarných umění v Praze. Stal se společně s Bedřichem Dlouhým, Janem Koblasou a Karlem Neprašem členem seskupení Šmidrové. Všichni společně vyznávali estetiku divnosti, kterou jejich teoretik Jan Kříž definoval jako "zvláštní formu posurrealistického symbolismu, proměněnou v nástroj bdělé imaginace ve službách niterných vizí i kritického vyrovnávání se společenskou realitou."

Vožniak vždy reagoval na různé výtvarné proudy. Učaroval mu hyperrealismus i surrealismus, pop - art i abstrakce. Možná nejblíže ale měl svými originálními nápady k manýristům na dvoře Rudolfa II. Nedalo se zapřít, že genius loci jeho tvorby byla střední Evropa.