Cenu získala rekonstrukce vskutku ojedinělá. Proměna bývalé správní budovy firmy Baťa, proslulé "21", na sídlo krajského a finančního úřadu (I. Bergmann, L. Pastrnák). Ojedinělost tkví ve více zdrojích. Prvním je jistě sám fakt rekonstrukce jedné z ikon funkcionalistické architektury, zároveň ikony "baťovské". Budovy z 30. let, navíc tak striktně typizované a postavené průmyslovou metodou, jsou takto opravovány zatím jen ojediněle. Druhým je způsob rekonstrukce, který byl ve vztahu ke stavební podstatě spíše restaurováním, jemuž se věnoval specialista (OP Všetečka). Dbalo se na to, aby jen nezbytně nutné prvky byly nahrazovány replikami a jinak aby byly zachovány jak pracovní postupy, tak materiály. Pro úřady vznikl prostor s ojedinělou atmosférou, prostor nasycený tradicí zdejšího města. Pro Zlín je stavba vzorem - jak naložit s dalšími - továrními, obytnými, školními ...

Jiného druhu je čestným uznáním odměněná rekonstrukce kostela sv. Anny (E. Jiřičná, P. Vágner, J. Adámek). Úchvatná gotická stavba ze 14. století zůstala jen prázdným prostorem s dochovanými freskami, minimem architektonických detailů a s původní, nejstarší dřevěnou konstrukcí krovu. Nová funkce sem přinesla nové architektonické prvky ze záměrně odlišného materiálu - kovové schody, kovová žebra naznačující bývalou klenbu. Prostor skoro surový, nahý - a o to působivější.

Druhé čestné uznání bylo uděleno úpravě prostor a stálé expozici Příběh Pražského hradu (R. Doležal, P.Malínský, P. Burian, M. Pokorný) ve Starém paláci. Je to řešení, v němž architektura je jedním z hlavních výstavních exponátů.

Je jistě dobře, že porota šetřila oceněními, aby zabránila devalvaci, ale zrovna v této kategorii jsou odměněné stavby srovnatelné ještě s dalšími - třeba s konverzí průmyslového objektu Severomoravské plynárenské v Ostravě (R. Kolařík, L. Kolaříková, R. Kuba), přestavbou jeslí pro firmu Tom Tailor (M. Grošup), rekonstrukcí kulturního domu v Písku (A. Rujbr) či rekonstrukcí prostor pro Akademii výtvarných umění (Z. Jiran, M. Kohout, L. Holub, V. Kvapilová).

Byť kategorie rekonstrukcí tvoří přibližně pětinu soutěžících architektonických prací, patří letos k nejzajímavějším. Vzhledem k množství staveb, které na znovuoživení u nás čekají, je to zjištění dostatečně příznivé.