K předchozím ročníkům Grand Prix Obce architektů jste měl různé připomínky. Nyní jste se stal členem poroty. Změnila se podstatně soutěž - a v čem, že jste do ní aktivně vstoupil?

S přijetím nabídky členství v porotě jsem nejdřív dlouho váhal. Nakonec jsem souhlasil, neboť nejspornější body pravidel se přece jen změnily - architekti se mohou přihlásit jen do jedné kategorie a kategorie lze vzájemně spojovat nebo stavby přesouvat z jedné do druhé. A pak jsem si říkal, že místo kritiky by stálo za to také to sám zkusit.

Hlavní cenu dostala stavba vlastně jednoduchá a poměrně levná. Čím vás osobně zaujala? A obstála by i v mezinárodní konkurenci?

Nemyslím, že plavecký bazén v Brně na Kraví hoře je jednoduchá stavba. Provozně je naopak bazén jeden z nejkomplikovanějších typů. Architektonicky přitom skutečně působí jednoduše, vzdušně. I to je důvod, proč se nám tak líbil. Zahraniční kolegové v porotě vesměs tvrdili, že by stavba obstála i v jejich zemi.

Možná nejslavnější českou stavbou roku 2004 se stal klášter Johna Pawsona v Novém Dvoře, asi 50 kilometrů od Plzně, jehož model byl představen i na mezinárodní výstavě architektury v Benátkách. Proč nebyla tato stavba oceněna?

Pokud vím, celý areál ještě není dokončen a zkolaudován, takže nesplňuje pravidla Grand Prix. I sám architekt Pawson prý prohlásil, že klášter přihlásí až do příštího ročníku, až bude zcela hotov.

Dobrá architektura nevznikne bez zájmu a velkorysosti investora. Jak je to s oceněním investorů a jak vypadá podle vás situace v Čechách? Máme mecenáše dobré architektury?

Začínají se konečně objevovat. Znám pár nadšenců, kteří s láskou, úctou a velkou péčí restaurují památky architektury, včetně té z 20. století, obnovují zaniklé interiéry... Jistě budou inspirací pro další. Jako porotci GP jsme Obci architektů doporučili, aby příští ceny byly udělovány domům, a nikoli architektům. Přebírat by je pak společně měli projektanti s investory. Ti jsou totiž klíčovými osobnostmi - vybírají si architekta, dávají mu důvěru a své peníze. Je-li výsledek vynikající, také oni musí být oceněni.

Hlavní cena nebyla udělena stavbě v Praze, ale v Brně. Je to signál aktuální situace, v níž se architektura hlavního města nachází? I loni vyhrála budova postavená uprostřed křivoklátských lesů...

Je to prostě jen signál, že je u nás víc architektonických center. Tak tomu bylo i v minulém a předminulém století, a i to je tedy návrat k normálu.