V tomto dalším jeho historickém filmu se vracíme s mistrem velkého plátna do 12. století, kdy středověkou Evropu sužovala chudoba a úpadek a kdy mnoho rytířů i podnikavců putovalo za spásou na křižácké výpravy do Svaté země.

Ovšem rytíř Godfrey (Liam Nelson) se naopak vrací do Francie, neboť klid duše v civilizační řeži proti muslimům a jinověrcům nenašel. Snaží se vyhledat syna Baliana (Orlando Bloom), kterého kdysi i s jeho matkou opustil. Balianovi zrovna pohřbili manželku, která spáchala sebevraždu ze žalu nad ztrátou jejich dítěte. Od tohoto okamžiku začíná Scott vyprávět rozsáhlý romantický rytířský příběh Baliana, plný statečnosti, odvážných kousků, věrnosti a velkých srdcí.

Godfrey vezme svého syna na horkou půdu Jeruzaléma, který dobyli křesťané a kde náboženští kazatelé horují pro svatou válku, aby se nadobro vybili všichni jinověrci. Balian se ale postaví na stranu rozumu a krále-mírotvorce stiženého leprou Baldwina (Edward Norton, jehož tvář ale ve filmu neuvidíme, protože jeho postava nosí stále masku) a královského poradce Tiberia (tradičně jedinečný Jeremy Irons). Násilí a vojenský střet se Saracény a s jejich mazaným vojevůdcem a králem Saladinem (skvělý Ghassan Massoud) naopak podněcují vojenský řezník Reynald ze Chtillon (Brendan Gleeson) a ambiciózní a samolibý králův nástupce Guy de Lusignon (trochu moc jednoduchý Marton Csokas).

Jsme v hollywoodském klasickém dramatu scenáristy Johna Mathiesona, kde se plátno kameramana Johna Mathiesona plní obrovskými až kýčovitými obrazy - hejno supů nad bojištěm v písku posetém mrtvolami a zimní krajina Francie bičovaná sněhem patří k těm nejpůsobivějším - a kde zbude místo i na nesnadnou milostnou zápletku.

Milostný trojúhelník a velké náboženské boje

V tomto případě to ale v trojúhelníku povážlivě skřípe, Orlando Bloom se totiž k Evě Greenové, jež ztělesnila krásnou Sibylle, příliš nehodí. To už více jiskří zbraně než jejich láska. Naštěstí ale kladný elegán a zocelený hrdina nemá na nebezpečné milostné vztahy moc času, bojuje hlavně za mír mezi muslimy a křesťany, mezi nimiž té lásky moc není. A když to nejde, postaví se do čela obrany obléhaného Jeruzaléma.

Scott umí rozehrát bojovou scénu, sbírá inspirace všude, třeba i u masakru závěrečného dílu Pána Prstenů. Dovede skvěle nainscenovat špinavé tváře, válečný ryk, napínavou řež zbraní a hrdinské kousky k tomu. Zvládne si hravě a zasněně posedět s postavami v ložnici mezi závěsy nebo nad šachovnicí zafilozofovat nad celými říšemi i podstatou víry.

Nesporný kýč, který toho s historickou realitou nemá moc co společného, je prostředkem naivního, přímočarého a dobře myšleného poselství, které se snaží jednou v hollywoodském filmu ukázat Araby bez klasických xenofobních stereotypů. Díky za to! Naprosto nemilosrdně zde autoři ale vykreslují všechny náboženské hodnostáře a kazatele, kteří jsou spíše pokrytečtí a zbabělí budižkničemové, ženoucí lidi do fanatických válek a podněcující nenávist. To praví hrdinové hledají víru ve svém srdci. Na závěr tak zazní aktuální politický apel: "Neposlouchejme fanatiky a kněží, smiřme se s muslimy a hlavně buďme muži, kteří zvelebují svět!"

Království nebeské, Kingdom of Heaven USA (2005)

Režie: Ridley Scott, scénář: Williams Monahan, kamera: John Mathieson, hudba: Harry Gregson Williams, Stephe. hrají: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Liam Nelson.