Tradičně byly práce přihlášeny do sedmi kategorií, které byly jako obvykle nerovnoměrně obsazeny: 49 bylo novostaveb, 20 rekonstrukcí, 17 interiérů, 10 prací z oblasti architektonický design a drobná architektura, 5 výtvarných děl v architektuře, 3 krajinářské architektury a 2 práce byly urbanistické.

Poměrně netradiční ovšem byl obsah kategorie novostaveb - ještě před několika lety zvažovali organizátoři soutěže, že budou muset vypsat speciální cenu pro bydlení, které jako by z architektury vypadlo. Nikdy to neudělali - a dnes ze 49 novostaveb je 34 věnováno bydlení, ať rodinným domům (těch je 15) či ostatním obytným stavbám včetně domů pro seniory. Udržování urbanistické kategorie už zavání trapností, letos obě práce patřily spíše do krajin a zahrady, tato kategorie mezi současnými realizacemi nemá co dělat (možná právě na ní je nejpatrnější, jak chybí jakákoli soutěžní přehlídka nerealizovaných projektů, ale to je o něčem jiném).

Porota cenami neplýtvala

Tradičně byla porota mezinárodní, v jejím čele tentokrát zasedl finský architekt Bengt Lundsten. O vítězném projektu řekl: "Důvod, proč jsme dali hlavní cenu krásnému areálu Kraví hora s bazénem, je dán tím, že tato stavba by obstála v největší konkurenci světové architektury. Je úžasně zasazena do okolní krajiny a působí současně velmi poeticky. Každý detail je tu promyšlen a dotažen k dokonalosti. Není to luxusní a drahá budova, ale zaujme každého návštěvníka vtipem a architektonickými nápady, které zpříjemňují pobyt. Rád bych si tam zaplaval, ale porota žel neměla v Brně moc času."

Porota byla letos zdrženlivá, s cenami a čestnými uznáními pracovala velmi opatrně. Ve dvou kategoriích -Urbanismus a Architektonický design a drobná architektura - neocenila žádnou práci. Udělila čtyři čestná uznání a dvě ceny.

Tato nepočetnost je nejen odrazem snahy o udržení vysoké prestiže celé soutěže, ale je v letošním roce skutečně odrazem úrovně přihlášených prací. Asi těžko by se hledaly práce, které by mezi oceněné ještě mohly vstoupit, možná dvě tři, ale o moc víc ne.

Je k tomu několik různých důvodů. První je v pravidlech soutěže - každá stavba má k dispozici jeden panel, jenž musí zaujmout a zároveň o stavbě vypovědět co nejvíc. Mnohé stavby se v uspokojování těchto dvou, do jisté míry protichůdných požadavků, ztrácejí (dokonce i oceněná zlínská 21 na svém panelu na první pohled nezaujme; naštěstí porota nepracuje jen s jedním pohledem). V tom je i druhé úskalí - grafika panelu a kvalita fotografií je někdy hodně důležitá.

Další důvod tkví v tom, že soutěží prostě jen ti, kteří se přihlásili. A zdá se, že mezi českými architekty platí nepsané pravidlo, že kdo jednou získal Grand Prix, tak už v dalších ročnících nesoutěží (to pravidlo si ovšem dali sami, to není ve statutu). A pak jsou samozřejmě ateliéry, které do takovýchto soutěží nevstupují z principu.

Architektura pro život

Letošní ročník není ročníkem oslňujících hvězd, které by vyvolávaly bouřlivé diskuse. Představuje architekturu kvalitní, přitom jaksi umírněnou, klidnou, neprovokující. Architekturu, která je většině případů určena pro všední běžné aktivity lidského života.

To je velmi potěšitelné - architektura přestala být luxusem. Tak to má být.

Grand Prix Obce architektů 2005
Rekreační a sportovní areál Kraví hora
Autoři: Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Klára Košťálová
Cena v kategorii Novostavba
Dům na půl cesty č. 2 (Novostavba devíti bytových jednotek)
Autor: Zdeněk Trefil
Cena v kategorii Rekonstrukce
Rekonstrukce 21 správní budovy Baťova mrakodrapu 
rekonstrukce: Ivan Bergmann, Ladislav Pastrnek, restaurování objektu: Petr Všetečka, interiér KÚ: Ivan Bergmann, Mirka Chmelařová, Marek Šlesinger, Milan Vašina
Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce
Rekonstrukce kostela svaté Anny
Autoři: Eva Jiřičná, Petr Vágner, Jan Adámek
Čestné uznání v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba
Rozhledna Brdo
Autoři: Svatopluk Sládeček, spoluautor: Bohuslav Stránský
Čestné uznání v kategorii Interiér
Příběh Pražského hradu
Autoři: Richard Doležal, Petr Malinský, Petr Burian, Michal Pokorný
Čestné uznání v kategorii Výtvarné dílo v architektuře
Logistický terminál Písek
Autoři: Jiří Příhoda - výtvarné dílo, autoři stavby: Jan Karásek, Tomáš Novotný, Tomáš Zmek