Od 1. dubna vyplácí ČT umělcům reprízné za každé vysílání díla od 1. reprízy ve výši 8 % z honoráře za vytvoření díla. Činí tak u hrané dramatické tvorby, hudebně-dramatické tvorby, dabingu a hraného dokumentu. U ostatních žánrů je nadále reprízné zahrnuto do honoráře za vytvoření díla.

Na tomto postupu se ČT domluvila s Hereckou asociací už v únoru, dohoda však byla jen ústní.

ČT se rozhodla přestat loni v létě vyplácet reprízné, aby snížila svoje náklady, narazila však na tvrdý odpor herců.