Zatím dobrý je pátou prozaickou knihou česko-amerického spisovatele Jana Nováka narozeného roku 1953. V prozaické podobě zpracoval na osmi stech stranách život tří generací rodiny Mašínových, i když jádro prózy tvoří útěk skupiny mladých mužů vedených bratry Ctiradem (1930) a Josefem (1932) do Západního Berlína počátkem 50. let. Na útěku zavraždili pokladníka, skupině bylo v patách třicet tisíc pohraničníků NDR. Se syny hrdiny protifašistického odboje Josefa Mašína se za hranice probil Milan Paumer, kamarádi Janata a Švéda se ztratili cestou a poté byli doma odsouzeni k trestu smrti. Příběh je stále živý, soudně neuzavřený a i dnes neustále vyvolává veřejné diskuse.

Objevem roku 2004 se stali malířka Barbora Šlapetová a sochař Lukáš Rittstein s rozhovory s přírodními lidmi Nové Guineje Proč je noc černá. V letech 1998 až 2002 se vydávali na cesty ke dvěma kmenům žijícím ve vysokohorské oblasti i v nížině deštného pralesa. Vstupovali do míst legend a duchů, s domorodci cestovali zpět až do doby kamenné.

Světová literatura

Literu za přínos české literatuře získal Jan Řezáč, a sice za založení a vedení dnes už legendární revue Světová literatura. Ta vycházela od roku 1956 ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění (od roku 1966 se jmenovalo Odeon) v šesti svazcích ročně. Čtenářům představovala prozaickou a básnickou tvorbu různých národních literatur, otiskovala divadelní hry i filmové scénáře. Těžiště spočívalo v literatuře 20. století.

Nejlepší prózou byly vyhlášeny povídky Jana Balabána Možná že odcházíme pohybující se na hranici autobiografie a umné fabulace. Autor v nich vypráví příběhy unavených hrdinů, neúspěšných, osamělých lidí prožívajících deziluzi a zklamání.

Vítěznou básnickou sbírku Strýc Kaich se žení Bogdana Trojaka, jehož kniha Pan Twardowski získala v roce 1998 Cenu Jiřího Ortena, charakterizuje podtitul Memorabilie a komorní horory. Inspirací bylo jeho dětství, posílené básnickou fantazií.

Literu za naučnou literaturu získala kniha Ve Světě české aristokracie (1500-1700), v níž vykreslil Petr Maťa portrét české šlechty. V kategorii dětské literatury nejvíce porotce zaujal herec, dramatik a režisér Arnošt Goldflam, jehož pohádky Tatínek není k zahození inspiroval malý syn.

Z překladové literatury zaujaly Písně a verše staré Číny v podání Ferdinanda Stočese.

Roste zájem čtenářů i nakladatelů

Soutěže se zúčastnilo 81 nakladatelů, loni to bylo 53, takže zájem o cenu Magnesia Litera očividně roste. Poroty posuzovaly celkem 226 titulů, což je o 20 víc než v roce 2004. Poprvé bylo nejvíc přihlášek v kategorii Litera za prózu (56), nejméně v kategorii věnované dětem a mládeži, těch bylo 22.