Tým redaktorů (Jan Kerbr,Jan Nejedlý, Vladimír Novotný, Jan Suk, Jakub Šofar a Dora Viceníková), který připravuje koncepci jednotlivých rubrik, doplňují dašlí externí spolupracovníci. Rubriky nabízejí literární aktuality, výročí, profily autorů, antologii z jejich děl, recenze na nové knihy a informace o literárním dění v Česku vůbec.

Portál a jeho archív má sloužit jako hodnotný zdroj aktuálních informací zejména pro zahraniční bohemisty, studenty, odbornou veřejnost, ale i pro běžné čtenáře a zájemce o českou literaturu. Web bude postupně doplňován i odkazy na jiné stránky a zdroje dat. Postupně bude zveřejňována a doplňována bibliografie překladů české literatury.

Jakub Šofar, jehož příspěvky znají dobře čtenáři literární přílohy Práva Salon, přináší přehled jedenácti literárních internetových časopisů a osmi literárních servrů. Literární kritik Vladimír Novotný podává na vymezeném prostoru seznam jmen autorů, kteří podle něho nejvíce zosobňují českou literaturu přelomu tisíciletí.

Prozatím je uvedena do provozu česká verze, do konce roku pak podle mluvčí MK Kateřiny Besserové mají vzniknout další jazykové mutace. V blízké době by měl být portál rozšířen také o audioknihovnu.